Icare tekent bezwaar tegen besluit gemeente aan

Foto van auteur

Thuiszorgorganisatie Icare in Zwolle heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente om voor drie andere zorgaanbieders te kiezen.

 

Daardoor verdwijnen bij Icare 400 voltijd banen. De politiek is verontrust over de situatie. Zo heeft de SP er een interpellatiedebat over aangevraagd (zie verder…). Ook de Abvakabo heeft aan de bel getrokken. De bond betwijfelt of het personeel wel bij de andere zorgaanbieders aan de slag kan, zoals wordt beloofd.
Bron: RTV Oost

Persbericht SP:

De SP fractie vraagt hierbij een interpellatiedebat aan in de raadsvergadering van maandag 30 oktober a.s. Onderwerp is de aanbesteding van de WMO. GroenLinks/De Groenen en de SP hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het feit dat het college de vaste zorgverlener in Zwolle, Icare, heeft uitgesloten bij de aanbesteding. De reden dat wij nu besloten hebben te vragen om een interpellatiedebat waarbij wij de verantwoordelijk wethouder willen bevragen, is gelegen in de extra informatie die ons wekelijks bereikt via verschillende kanalen. Daarbij onder andere een brief van Driezorg en de clientenraad van Driezorg, maar ook brieven en telefoontjes van bijvoorbeeld medewerkers in de zorg. De gevolgen van het besluit van het college over de aanbesteding lijken enorm en geven reden tot grote zorg. De SP fractie wil voorkomen dat er onomkeerbare besluiten worden genomen door het college over de aanbesteding van de WMO. Gezien het feit dat ruim voor 1 januari 2007 alle contracten en zaken geregeld dienen te zijn, is haast geboden.

Met vriendelijke groet,

Margriet Twisterling
Fractievoorzitter SP Zwolle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

15 gedachten over “Icare tekent bezwaar tegen besluit gemeente aan”

 1. WAT een open deur reactie die helemaal niks zegt en die ook helemaal NIET terugkijkt op de eigen rol van de Raad. GL/DG hadden hetzelfde probleem, maar deden het tenminste nog meteen op de dag dat de info over de aanbesteding bekend werd. SP doet nog eens 100 jaar later (bij wijze van spreken) …

  dit is 100% voor de BUHNE en niet voor de inhoud. Verkiezingscabaret en mooie woorden voor de brievenschrijvers.

 2. Zwolly, voor de Icare-medewerkers is het absoluut hard gelag. Daar zal vriend Beuvbos echt niet aan willen tornen. Het is echt te hopen dat er voor al die zeer bewogen thuiszorghulpen een goed alternatief geboden wordt waar ook de zorgvragers niet onder hoeven te lijden. Want dat de hele verandering voor Icare wellicht reden wordt om echt eens naar de eigen interne organisatie te gaan kijken om de relatief hoge prijs die ze blijkbaar hebben meer concurrerend te laten zijn, da’s een mooi gegeven, maar het gaat dus mogelijk wel ten koste van hun eigen medewerkers en cli?«nten en dat is zwaar teleurstellend.

  Het gaat hier bij dit artikel echter meer om de extra aandacht vanuit de socialistische hoek voor deze materie op dit moment, waar ze ook eerder al een zelfde signaal af hadden kunnen geven. Dat riekt toch wel naar enige vorm van gebruik van deze trieste omstandigheden voor eigen gewin nu er weer verkiezingen voor de deur staan…..

 3. @zwolly -> als je ook de andere berichten op weblog had gezien met mijn reacties dan had je kunnen zien dat ik juist heel erg betrokken ben bij deze problematiek en dat ik vraagtekens heb gezet bij de aanbesteding en de rol van de gemeente (raad en college). Geeft niet. Ik snap je reactie en die is ook prima.

  ik maak me ook zorgen. Bijvoorbeeld hoe de nieuwe aanbieders personeel gaan werven .. als je lage opbrengsten hebt dan zoek je de goedkoopste mensen, die nooit ziek zijn, die willen afzien van bepaalde arbeidsvoorwaarden etc. GEEN GOEDE ZAAK.

  Waar het mij hier in de reactie op dit artikel om gaat is de goedkope reactie van de politieke partijen. Die hebben volgens mij meer een politiek (verkiezingsbelang) dan een inhoudelijk belang. Als ze dat laatste hadden gehad, dan hadden ze voorafgaand aan de aanbbesteding hun werk beter moeten doen. En daar hoor ik niemand van de politieke partijen over !

 4. Interpellatiedebat is goed idee van SP. Al was het maar om (indien mogelijk) duidelijkheid te krijgen over de positie van het personeel door de aanbesteding.

  Vanmorgen hoorde ik bijvoorbeeld op de radio van mevrouw Peijs dat die heisa door personeel in het openbaar vervoer helemaal niet nodig is geweest. Het personeel is daar altijd zeker van zijn baan geweest omdat hierover expliciet bepalingen zijn opgenomen in de aanbesteding en uiteindelijk in de concessie.

  Wie zegt dat dat bij de aanbesteding van de thuiszorg niet zo is geweest. En dus alle heisa door ‘de handen aan het bed’ niet nodig is, maar dat het management zich achter de oren mag krabben…

 5. Al dat moderne door Brussel opgelegde privatiseer gedoe – brengt voor de man/vrouw in de straat weinig goeds. Er komt namelijk geen mens m?©?©r door aan het werk – dan daar v?³?³r het geval was. En de kaartjes en strippenkaarten worden er ?³?³k geen eurocent goedkoper door. Maar die duur betaalde regelneven in Brussel willen gewoon dat wij kosten wat kost – in hun bestuurlijke sprookjes blijven geloven.
  Europa kan wat mij betreft – dan ook de pot op.

 6. Ook het Zwolse zorgnetwerk heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Zwolle om de thuiszorg bij drie andere zorgaanbieders onder te brengen.
  Eerder spande thuiszorgorganisatie Icare al een kort geding aan tegen beslissing van de gemeente Zwolle. Daar gaan 400 voltijdbanen verdwijnen. Het zorgconsortium overweegt nog of het een kort geding aanspant. In het Zwolse zorgnetwerk hebben zich zes Zwolse zorgaanbieders verenigd. Vannacht loopt de termijn af waarbinnen bezwaren tegen de beslissing kunnen worden ingediend.

  RTV Oost

 7. MIsschien moet de Bestuurders van de Gemeente Zwolle zich eens af gaan vragen of zij de belangen van de thuiszorgmedewerkers (ook inwoners van hun gemeente) voldoende hebben meegenomen in dit hele traject. B.v. door het maken van afspraken t.a.v. de overname van personeel door de nieuwe zorgaanbieders. Je zou kunnen denken aan salarisgarantie, pensioenopbouw, contractvormen.
  Dit schijnt in de hele discussie niet bod te komen.

 8. Betje, je hebt helemaal gelijk als je zegt dat het goed zou zijn als de gemeente alle betrokkenen beter betrekt bij een dergelijk ingrijpend traject. Dit betekent dat ze in de voorbereiding meer tijd moeten inruimne voor gesprekken met deze betrokkenen. Daarmee wordt het voorbereidingstraject verlengd, maar is de kans groter dan alle mogelijke concequenties al vroegtijdig worden onderkend. Een en ander vraagt een andere planning bij dergelijke trajecten. Het is het bekende verhaal bij instanties als het gaat om het toepassen van goede medezeggenschap van medewerkers en cli?«nten. Nu merk je dat, als er minder zorgvuldig wordt omgegaan met de stem van deze mensen (dus in dit geval van de thuiszorginstellingen en andere betrokkenen), ineens de beleidsmaker begint te klagen dat er protesten komen en dat daardoor het traject vertraagd. Alsof de thuiszorginstellingen de schuldige zijn hierin…..Lekker omgekeerde wereld hoor om dan van je af te schuiven…..Zie onderstaand bericht uit de Stentor van vanmorgen:

  Zwolle in tijdnood door kort geding over thuiszorg
  door ROY TOUKER

  27 OKTOBER 2006 – ZWOLLE – De gemeente Zwolle dreigt in tijdnood te komen nu twee instellingen middels een kort geding bezwaar hebben gemaakt tegen de aanbesteding van de huishoudelijke takken van de thuiszorg.
  Medio november dient het kort geding dat Icare tegen de gemeente heeft aangespannen. Pas ergens in december staat het kort geding op de overvolle rechtbankagenda dat een Zwols consortium tegen de gemeente aanspant. â??˽Dat is erg lastig. Daardoor komen we in tijdnood en lijkt het erop dat de veranderingen in de thuiszorg uitgesteld moeten wordenâ????, reageert een woordvoerster van de gemeente Zwolle. Volgens de planning moet de huishoudelijke service per 1 januari overgaan van huidig aanbieder Icare naar de drie nieuwe aanbieders

 9. concept-MOTIE SP:

  Zwolle, 27 oktober 2006

  Betreft : uitsluiting Icare bij aanbesteding Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

  De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen in een interpellatiedebat op maandag 30 oktober 2006;
  Overwegende:
  ?· Bij de decentralisatie van de WMO is aan de gemeenten de mogelijkheid gegeven om de zorgaanbieding conform de marktwerking uit te voeren;
  ?· Deze vorm van aanbesteding heeft in de praktijk vergaande gevolgen voor de organisaties en het personeel van deze organisaties die op dit moment deze zorg verlenen;
  ?· De gevolgen voor de cli?«nten zijn ook groot: zij zijn niet meer zeker van continuering van hulp door de vaste hulpverlener waarmee zij een band hebben opgebouwd;
  ?· Marktwerking leidt in de praktijk op het gebied van de zorg tot meer kostenbesparing, in plaats van het inzetten op behoud en verbetering van de kwaliteit van de zorg;
  ?· Bij aanbesteding van de zorg aan andere organisaties dan de huidige, zullen circa 500 Zwolse personeelsleden bij Icare en onderaannemers worden ontslagen. Ook dat dient een zorg van de gemeentelijke overheid te zijn;
  ?· We willen voorkomen dat er onomkeerbare besluiten worden genomen door het college over de aanbesteding van de WMO.

  Van mening:
  ?· De gemeente dient een betrouwbare partner te zijn en dient deze rol ook zodanig in te vullen richting samenwerkingspartners;
  ?· Bij aanbesteding dient de gemeente de kwaliteit van de zorg als vertrekpunt te nemen en niet altijd een (geringe) besparing op de kosten;
  ?· Op dit moment zijn de zorgvragers tevreden over de verleende zorg;

  Draagt het college op:
  ?· Om met Icare (en onderaannemers) opnieuw onderhandelingen te starten om te komen tot een afgewogen overeenkomst en op korte termijn de raad over de uitkomsten te informeren.

  Margriet Twisterling, SP

 10. De SP heeft voor de vergadering van maandagavond 30 oktober twee moties opgesteld:

  MOTIE Zwolle, 27 oktober 2006

  Betreft : uitsluiting Icare bij aanbesteding Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

  De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen in een interpellatiedebat op maandag 30 oktober 2006;
  Overwegende:
  ?· Bij de decentralisatie van de WMO is aan de gemeenten de mogelijkheid gegeven om de zorgaanbieding conform de marktwerking uit te voeren;
  ?· Deze vorm van aanbesteding heeft in de praktijk vergaande gevolgen voor de organisaties en het personeel van deze organisaties die op dit moment deze zorg verlenen;
  ?· De gevolgen voor de cli?«nten zijn ook groot: zij zijn niet meer zeker van continuering van hulp door de vaste hulpverlener waarmee zij een band hebben opgebouwd;
  ?· Marktwerking leidt in de praktijk op het gebied van de zorg tot meer kostenbesparing, in plaats van het inzetten op behoud en verbetering van de kwaliteit van de zorg;
  ?· Bij aanbesteding van de zorg aan andere organisaties dan de huidige, zullen circa 500 Zwolse personeelsleden bij Icare en onderaannemers worden ontslagen. Ook dat dient een zorg van de gemeentelijke overheid te zijn;
  ?· We willen voorkomen dat er onomkeerbare besluiten worden genomen door het college over de aanbesteding van de WMO.

  Van mening:
  ?· De gemeente dient een betrouwbare partner te zijn en dient deze rol ook zodanig in te vullen richting samenwerkingspartners;
  ?· Bij aanbesteding dient de gemeente de kwaliteit van de zorg als vertrekpunt te nemen en niet altijd een (geringe) besparing op de kosten;
  ?· Op dit moment zijn de zorgvragers tevreden over de verleende zorg;

  Draagt het college op:
  Om met Icare (en onderaannemers) opnieuw onderhandelingen te starten om te komen tot een afgewogen overeenkomst en op korte termijn de raad over de uitkomsten te informeren.

  Margriet Twisterling, SP
  Gert van Maurik, SP

  MOTIE Zwolle, 27 oktober 2006

  Betreft : garanties voor het personeel

  De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen in een interpellatiedebat op maandag 30 oktober 2006;
  Overwegende:
  ?· Dat continu?¯teit in de hulpverlening voor zowel huishoudelijke hulp als cli?«nt van groot belang is vanuit het oogpunt van zorg;
  ?· Dat personeelsleden van Icare en andere zorgaanbieders die nu buiten de boot vallen met grote onzekerheid te maken krijgen nu de aanbesteding elke twee jaar opnieuw wordt vastgesteld;
  ?· Dat de nieuwe organisaties personeel in dienst moeten nemen om het werk in Zwolle te kunnen verrichten;
  ?· Dat het ook voor de cli?«nt van groot belang is dat er continu?¯teit is in het personeel. We hebben hier immers vaak te maken met ouderen, waarbij veranderingen in de omgeving voor grote onrust zorgen.

  Draagt het college op:
  Om harde garanties te eisen bij de nieuwe organisaties waardoor de mensen die nu in de thuiszorg werken niet zonder werk komen te zitten.

  Margriet Twisterling, SP
  Tjitske Siderius, SP

 11. Motie 1 was volgens wethouder Dannenberg wettelijk niet uitvoerbaar, want er is geen sprake van ‘uitsluiting’ en er kunnen geen nieuwe onderhandelingen plaatsvinden. SP wil de motie aanhouden tot na een kort geding dat momenteel loopt en waarvan rond 1 december de uitslag wordt verwacht.
  Motie 2 werd alleen door GL/DG gesteund en daarom niet aangenomen.

Reacties zijn gesloten.