SP niet blij met hoge eigen bijdrage daklozenopvang

Foto van auteur

Zwolle – De SP is bijzonder verbaasd over de invoering van een hogere eigen bijdragen voor de daklozenopvang. Daklozen moeten meer eigen bijdrage gaan betalen voordat zij opvang kunnen krijgen in de daklozenopvang ‘de Herberg’. De SP vreest meer overlast in de wijken, omdat daklozen de opvang zullen mijden. Daarbij helpt de extra korting van 10% op het inkomen van daklozen ook niet.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het stadsbestuur maakt de daklozenopvang minder toegankelijk voor daklozen door de toch al lage uitkering van daklozen met 10% te korten en een eigen bijdrage in te voeren. Iedere Zwollenaar kan op zijn klompen aanvoelen dat dit meer overlast in de wijken gaat brengen. Bovendien wordt het veel moeilijker om daklozen te begeleiden als ze niet naar de opvang komen. Het is een ondoordacht en onverstandig plan.’ De SP heeft zich in het verleden altijd verzet tegen de eigen bijdrage voor psychische zorg. Siderius: ‘Deze eigen bijdrage is net door het nieuwe regeerakkoord van tafel gehaald. Door nu lokaal een invoering van een eigen bijdrage voor de opvang in te voeren, blijven de negatieve effecten gehandhaafd. Niet alleen de daklozen, maar ook de bewoners van de stad hebben er baat bij als mensen gebruik maken van de opvang en niet op straat overnachten.’ De partij zal aankomende vrijdag bij de begrotingsbehandeling voorstellen doen om de eigen bijdrage niet te verhogen.

17 gedachten over “SP niet blij met hoge eigen bijdrage daklozenopvang”

 1. Eens met de SP deze keer. Deze mensen zijn al door alle vangnetten heengevallen. De kwetsbaarste groep in de samenleving dus, en daar zitten al de nodige “zorgmijders” tussen. Elke opgeworpen hobbel zal het lastiger maken om deze groep te kunnen bereiken. Met meer overlast voor zowel de “eerzame burger” als de dakloze tot gevolg. 10% korting op een erg lage uitkering is heel veel. En dan nog een eigen bijdrage verhogen, dan verspeel je handvaten om deze mensen weer op eigen benen te krijgen. Slecht plan derhalve…..

 2. Ze hebben toch allemaal een uitkering , of ben ik nou dom .
  Als ze een postadres hebben , hebben ze gewoon een inkomen .
  Wij moeten toch ook de vaste lasten betalen ….
  Of ik zie het helemaal fout !!!!!

 3. Snap het niet, daklozen worden meestal niet dakloos omdat ze dat nu zo leuk lijkt. Verslaving en psychische problemen spelen hierin vaak een rol.
  Het is niet alleen voor de daklozen prettig als zij ergens terecht kunnen, maar ook voor de Zwollenaren die wel warm bij de kachel zitten. Wanneer de daklozen opgevangen worden, zwerven zij namelijk niet bij u en mij door de buurt.

 4. men heeft het steeds over dat die mensen het moeilijk hebben door psychische problemen en verslaving dat ze daardoor dakloos zijn .Ik vind dat een beetje gelul ze kunnen daarvoor behandeld worden maar werken lijkt mij zelf niet mee.Een baan of werkt is de beste afleiding voor deze mensen om ze een dak boven hun hoofd te laten verdienen .De hele dag krantjes bij de ingang van AH verkopen kunnen ze ook dus kunnen ze bij de Rova ook de plantsoenen schoon houden of de straat vegen zijn ze ook buiten en doen ze nuttig werk voor een dak boven het hoofd

 5. dus kunnen ze bij de Rova ook de plantsoenen schoon houden of de straat vegen zijn ze ook buiten en doen ze nuttig werk voor een dak boven het hoofd

  Dan moet je de ROVA wel verplichten om deze mensen in dienst te nemen, anders komen ze nooit door de sollicitatie procedure.
  Ik heb trouwens liever dat ze de mensen die de hele dag in hun joggingpak aan de auto liggen te sleutelen aan het werk zetten.

 6. Ben het in zoverre eens met de SP dat ze de inkomens van daklozen niet nog verder naar beneden willen halen. Maar we leven hier in een maatschappij waarbij het bijna gaat lonen om niet te werken. Daarom ben ik niet socialistisch!

 7. Pieters weer, wereldvreemdeling.
  U heeft werkelijk niets meegemaakt of bent een intense egoist.
  Ik lees u nu al meerdere malen en telkens valt weer op hoe u uw kritiek nodeloos spuit t.a.v zwakkeren in de samenleving ik wens u mededogen toe voor uw medemens, en hoop dat u nooit zoiets hoeft mee te maken als daklozen en zwervers!
  Zo word je niet zomaar nml daar is nogal wat aan vooraf gegaan.
  Dat zijn bv mensen die alles zijn kwijtgeraakt in hun leven, familie die is overleden bv.
  Die niemand meer hebben en hierna aan de drank geraken of drugs.
  Wie bent u om hier toch over te mogen oordelen in vredesnaam.
  Die mensen redt je niet even met wat gesprekken bij een psych!
  Of met medicatie.
  Die mensen zijn kapotgegaan door o.a. egoisten in deze maatschappij. Die neerkeken op hen.
  Vaak zijn zij nog wijzer dan menigeen!

 8. Ze hebben zelf gekozen voor die drank/drugs. Daar kunnen ze weer uitkomen, maar dan moeten ze wel echt willen. Ook al kost dat al hun trots.

 9. Het college van B&W Zwolle kan niet zo maar de eigen bijdrage voor de opvang verhogen want dat moet eerst behandeld worden in de tweede kamer omdat dat dan wettelijk verankerd is in de WMO waar de maatschappelijke opvang onder valt en waar gelijk de rechten van de dakloze clienten in zijn vast gelegd.
  Nu stellen de instellingen de eigen bijdragen vast en innen deze bij de clienten maar waar geen wettelijke grondslag voor is opgesteld in de welzijnswet van 1994.
  Het is uberhaupt een vreemde zaak dat daklozen een eigen bijdrage voor de opvang moeten betalen na invoering van de WMO in 2007 waarin niet de eigen bijdrage is in beschreven,en waar deze opvanginstellingen leger des heils en de herberg in zwolle niet de kwaliteitswet zorginstellingen naleeft en geen maatschappelijke dienstverlening word geboden nog veiligheid en rust in een laagdrempelige opvang waar iedereen van verslaafden tot ex-gedetineerden en asielzoekers etc.bij elkaar geplaatst worden in een gedeelde ruimte en door het langdurig verblijf zonder vooruitzichten elkaar gek maken met hun problematieken.
  Het is ook een onmenselijk beleid daar waar daklozen geen keuzevrijheid hebben in het kiezen van een opvanginstelling die wel zorg en hulpverlening op maat bieden naar zelfstandig wonen.
  En daarom ziet u daklozen rondlopen met stress en verveling omdat zij niet op weg worden geholpen met als gevolg dat zij gaan drinken en blowen om de pijn in hun hoofd te doen vergeten in de steek gelaten door de samenleving.
  Vergeet niet dat elke dakloze op weg geholpen een client minder is voor de opvang en dus daarom worden daklozen langdurig gegijzelt in de opvang vanwege de inkomsten en de pseudo-werkgelegenheid zoals voedsel en drinken uitdelen en spelletjes spelen met de clienten.

 10. Zomaar het verhaal van een dakloze die beschrijft hoe het zover kwam en geconfronteert werd met de booming business de opvang voor daklozen zwaar gesubsidieerd.
  Ik heb vanaf 1972 tot 2000 28 jaar arbeid erop zitten,eerst een jaar in een woninginrichting en daarna in een boekbinderij wat nu niet bepaald tot het lichte werk behoort en waar ik allround arbeid verrichten van machine-operator tot expeditie en logistiek.
  In 1996 werd ons bedrijf overgenomen in een geheime overname en toe begon de ellende met reorganisaties en schending van arbeidsvoorwaarden en overeenkomsten.
  Toen het met het bedrijf achteruit ging begon ik mijn bond FNV kiem in te schakelen waar ik 27 jaar betalend lid van was maar die was op de hoogte van de wantoestanden en het feit dat dit bedrijf zelf geen ondernemingsraad had wat wettelijk verplicht was.
  Deze bond die ik 3 jaar benaderde om ondersteuing liet het afweten en door de verziekte werksfeer belande ik in de ziektewet en raakte arbeidsongeschikt en waar door de werkgever mijn ziektegeld voor 7 maanden onterecht werd stopgezet.
  Gevolg was dat ik de rekeningen niet meer kon betalen en niet te eten en drinken had omdat de SoZa Almere melde dat de werkgever verplicht was het ziektegeld te betalen en daarom geen recht had op een uitkering.en op een gegeven moment de woning ben uitgezet maar waar ik de woningbouwvereniging en de soza gemeente Almere waar ik woonde al een jaar van tevoren had ingelicht over achteruitgang van het bedrijf en de gemeente Almere was hiervan op de hoogte maar bood geen sociaal vangnet of sprak het bedrijf erop aan.
  Maar dankzij een goede vriend kon ik het al die maanden volhouden waar hij mij te eten en drinken gaf en die ben ik eeuwig dankbaar maar dat was maar een van de weinige sociale mensen die ik tegen kwam de rest hadden alleen maar opmerkingen van daar heb je weer zo smerige zwerver toen ik buiten op een bankje sliep,tja nederlanders zijn echt solidaire burgers.
  Ik heb een externe advocaat moeten in schakelen om het achterstallige ziektegeld te vorderen bij de kantonrechter in Lelystad en toen liet deze advocaat het voor de rest afweten net als de bond toe tot mijn woningontruiming.
  Gevolg was dat ik op straat belande en daarna de rondgang langs gemeenten en de opvang voor dak en thuislozen zonder zorg en hulpverlening op maat waar ik fl1000,- per maand moest betalen aan eigenbijdrage voor een bed,bad en broodopvang en waar deze instellingen ook nog AWBZ gelden claimden bij het zorgkantoor voo niet geleverde begeleiding/hulpverlening.
  28 jaar arbeid,belastingen en premies betalen wil wel even zeggen dat ik mijn plichten ben nagekomen maar mijn rechten is onthouden maar wat heb ik een kennis en ervaring op gedaan met de zogenaamde zwaar gesubsidieerde hulpverlening,mijn broek zakt er van af.
  Ik heb politiek den Haag hier al vanaf 2001 op de hoogte gebracht toen ik verbleef in crisisopvang perspectief leger des heils Almere maar de ontvangstbrieven van tweede kamerfracties lieten het beeld zien dat zij al jaren op de hoogte zijn van de wantoestanden binnen de opvanginstellingen.
  Dit verhaal is ook weergegeven in mijn reactie op de weblog van Krista van Velzen SP lid met de titel Iedereen onderdak.
  En mijn blog donkeredagen kingkong etc..

 11. Schizofrene zwervers zorgmijders?

  27 september 2011
  door de redactie

  Dat is een mythe!

  Mag je, zoals een zorgverzekeraar een tijdje terug op een Ypsiloncongres deed, een schizofrene zwerver betitelen als ??zorgwekkende zorgvermijder??? Psycholoog Henkelman meent van niet. Hij sprak op een symposium over daklozen met psychiatrische problemen in Utrecht. ⤽Zorgwekkende zorgmijders? Een mythe! Deze mensen zijn juist zorgwekkende zorgbehoevenden voor wie hulpverleners nog altijd geen goede hulpverlening te bieden heeft.⤝
  Ze waren zich er waarschijnlijk zelf niet van bewust, maar het afgelopen jaar was een jaar waarin diverse hulpinstellingen voor daklozen hun jubileum vierden. De bekendste daarvan is waarschijnlijk wel de HVO, de Hulp Voor Onbehuisden in Amsterdam , die in november haar 90??jarig bestaan vierde. Maar er waren meer jubilerende instellingen. Zo ook in Utrecht, waar de Sleep??Inn en het Catharijnehuis een maand eerder hun tweede lustrum hadden. Ook zij grepen het jubileum aan om de problematiek van zwervenden onder de aandacht te brengen met een symposium onder de titel ??(openbare) ruimte voor dak?? en thuislozen??.
  Dr. L. Henkelman, als psycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, was uitgenodigd een voordracht te houden over daklozen met psychiatrische problemen. Hij hield er een boeiend betoog. ⤽Van iedere honderd schizofrene patiënten zijn er vijfentwintig die nooit hulp krijgen of hebben gehad. Eenzelfde aantal is wel in zorg geweest, maar van hen is onbekend waar ze momenteel zijn. Dat wil zeggen dat de GGZ wat betreft schizofrene mensen slechts de helft bereikt van de mensen die keihard zorg nodig hebben.⤝
  Nu zou men zich kunnen afvragen of het niet de vrije keus van de zwervende psychiatrische patiënt is om geen contact met de hulpverlening te zoeken. Een redenering die bijvoorbeeld werd gevolgd door de voorzitter van de NVAGG mr. H. Bruins Slot. Op de najaarsconferentie van de NcGv in ??93 benadrukte deze toch vooral rekening te houden met het recht op zelfbeschikking. Hij bepleitte ⤽de vrijheid van keuze om met minder toe te kunnen dan anderen juist achten.⤝
  Uitzonder(l)ing
  Onderzoek wijst echter uit dat dit een verkeerde voorstelling van zaken is. Henkelman: ⤽Uit diverse onderzoeken blijkt dat niemand, op een enkele uitzonder(l)ing na, er vrijwillig voor kiest een dak?? en thuisloos bestaan te gaan leiden . Het zijn botte pech, drank, pijnlijke onhandigheid, bureaucratische onwil en een vlucht uit of verjaagd worden van een eerder bestaan, die tot dak?? en thuisloosheid leidt.⤝
  Henkelman zit hiermee op dezelfde lijn als de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, die ruim een jaar geleden een advies uitbracht over thuisloosheid en psychiatrisch stoornissen. De Raad stelde toen vast dat de hulpverlening zich er niet vanaf kan maken door te verwijzen naar de vrije wil van de mens. ⤽Het thuislozen bestaan zien als vrije keuze veronderstelt bekwaamheid⤝, stelde de Raad. ⤽Bij deze groep is sprake van een verminderde (of afwezige) competentie. Wat dit betreft mag er evenmin van worden uitgegaan dat een zwervend bestaan mogelijk een positieve invloed zou kunnen hebben op iemands motivatie om hulp te zoeken. Het eerste doel van actie bestaat er kortweg in de klant te vinden. Mensen kiezen niet voor dakloosheid: zorg moet actief worden aangeboden.⤝
  ⤽Tussen de wereld van de hulpverleners en die van de dak?? en thuislozen bestaat kennelijk een wereld van verschil⤝, concludeerde Henkelman. ⤽De dak?? en thuisloze patiënten blijken aanzienlijk achterdochtiger te zijn, vijandiger, blijken meer last te hebben van psychiatrische problemen dan andere opgenomen patiënten in een ziekenhuis. Die problemen zetten ze om in lichamelijke klachten en verwardheid.⤝
  Met instemming haalde hij Lex Poslavsky aan, de oud??directeur van de Willem Arntz Hoeve en emeritus hoogleraar in de psychopathologie aan dezelfde Universiteit van Utrecht. ⤽Poslavsky schreef wanneer men ergens naartoe gaat, dat meestal is om er iets te doen, te leren, te horen, iets te weten desnoods, maar in essentie om iets te doen . Dat is transitief . Wie echter in de psychiatrie wordt opgenomen, gaat daarheen om iets te worden ; gezond worden of beter bijvoorbeeld. Dat is intransitief . Het gaat hier om een verschil tussen doen en ondergaan, tussen actief ingrijpen en afwachten.⤝
  Overgangsfase
  Dak?? en thuisloosheid moet volgens Henkelman worden beschouwd als een transitiefase, een overgangsfase van tijdelijke aard en niet als blijvende toestand. Blijft een dakloze te lang in deze toestand ??hangen??, dan treden verschijnselen op die vergelijkbaar zijn met hospitalisatie. Het straatleven is dan een intransitief gebeuren geworden; het stabiliseert zich doordat je je eraan hebt aangepast.
  Juist hierin schuilt volgens de Utrechtse psycholoog het gevaar van bijvoorbeeld het verstrekken van dekens als vorm van zorg. ⤽Wat mij betreft komt er een flinke uitbreiding van nieuwe opvangcapaciteit, tussenhuizen, tussenbussen, stoelenprojecten, soep?? en broodprojecten, dekens voor de nachtvoorzieningen, maar niet zonder dat het helder is wat er concreet moet gebeuren nadat mensen in deze (nieuwe) vangnetten zijn terechtgekomen.⤝
  Henkelman steekt niet onder stoelen of banken dat er wat hem betreft best eisen gesteld mogen worden aan de betrokkene. ⤽Die eisen zouden kunnen gaan in de richting van afkicken of het deelnemen aan (onderdelen van) zorgprogramma??s, het verplicht naar school gaan of werken. Voor wat hoort wat. Het gaat erom een ambulant goed geïntegreerd maatschappelijk asiel voor dak?? en thuislozen van de grond te krijgen, maar dan wel als overgangsfase naar een verbeterd maatschappelijk en sociaal functioneren. De hulp??, dienst?? en zorgverlening vanuit de laagdrempelige vangnetten moeten dat proces niet alleen ondersteunen, maar als essentie van hun werk zien.⤝
  Cijfers met betrekking tot daklozen ?? al dan niet een psychiatrische achtergrond ?? zijn zo moeilijk te geven, dat vaak wordt gewerkt op basis van schattingen met grote marges. In het adviesrapport ??Thuisloosheid en psychische stoornissen?? gaat de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van twintig??tot dertigduizend daklozen. Dertig tot vijftig procent hiervan, schat de raad, heeft een psychiatrische stoornis. Dat komt overeen met ongeveer zes?? tot vijftienduizend psychiatrische gestoorde daklozen. Een aantal, waarvan de Raad meent dat het de komende tien jaar zal toenemen.

Reacties zijn gesloten.