CU verdiept zich in (passend) onderwijs

Foto van auteur

Zwolle – De ChristenUnie (CU) Zwolle heeft een werkbezoek gebracht aan basisschool De Wendakker in Stadshagen. Tijdens het werkbezoek is uitgebreid gesproken met leerlingen uit groep 8 over hun wensen voor Zwolle. Daarnaast heeft een verdiepend gesprek over passend onderwijs plaatsgevonden met directeur Albert Kamphuis, adjunct-directeur Edgar van Perlo en directeur Theun de Vries van De Brug (speciaal basisonderwijs) uit Spoolde.

 

Kinderen uit de bovenbouw hebben in de afgelopen week nagedacht over wat er beter kan in Zwolle. De ChristenUnie ontving een lijst van 3 A4-tjes met aandachtspunten. Een aantal leerlingen uit groep 8 lichtte de lijst toe. Volgens hen zijn de belangrijkste wensen voor Zwolle: overal gratis wifi, meer speelterreinen voor oudere kinderen (vanaf 10 jaar), sportveldjes, speeltuinen en natuurspeelplekken, bijvoorbeeld op braakliggende terreinen in Stadshagen, en veilige verkeersroutes.

Uitdagingen voor passend onderwijs

De uitdaging voor het passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs te houden. Het speciaal basisonderwijs – dat feitelijk tussen het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs (clusteronderwijs) staat – zou op termijn overbodig moeten worden. Concreet betekent dit dat een sbo-school als De Brug steeds minder leerlingen krijgt en steeds meer begeleiding aanbiedt op reguliere basisscholen zoals De Wendakker. Binnen schoolvereniging Vivente (waarvan De Wendakker en De Brug deel uitmaken) worden diverse mogelijkheden onderzocht en uitgeprobeerd om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via zorgarrangementen (voor kinderen met een rugzakje), Eureka-onderwijs (voor meer- en hoogbegaafden) en een zogenaamde ‘brugzak’ (voor extra begeleiding en ondersteuning door een onderwijsassistent).

 

De ChristenUnie vindt dat het kind en zijn ontwikkelingsbehoefte centraal moeten staan. “Wat heeft dit kind in deze specifieke situatie nodig?” Onderwijs en (jeugd)zorg zullen daarbij steeds meer op elkaar moeten worden afgestemd in overleg met het kind en de ouders. In toenemende mate zullen zorginstellingen hun diensten via de school aanbieden. De gemeente moet daarbij een regierol innemen, waarbij telkens de focus ligt op de ontwikkelingsbehoefte van het kind. 

 

Voorbereiding op verkiezingen

De ChristenUnie Zwolle voert de komende maanden gesprekken met tal van mensen en organisaties in de stad om te luisteren naar wat er leeft en voor welke punten de ChristenUnie zich moet (blijven) inzetten. Na de zomer komt de partij met haar verkiezingsprogramma en met de volledige kandidatenlijst naar buiten. Lijsttrekker Gerdien Rots: “We verdiepen ons in wat Zwollenaren bezighoudt. Waar zijn mensen trots op? En waar liggen knelpunten? De ChristenUnie is er voor iedereen die zich vertrouwd voelt bij de christelijke waarden in de samenleving.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “CU verdiept zich in (passend) onderwijs”

 1. Heel mooi bedacht, maar makkelijker gezegd dan gedaan.
  Het lijkt zo leuk en ideaal, alle kinderen in de eigen wijk op school. Bedenk wel, dat dit dan alle kinderen met een IQ tussen de 55 (deze kinderen, halen ongeveer groep 4, als eind niveau) en IQ hoger dan 150 zijn.

  Hoe is het voordat kind met een zeer laag IQ, dat ervaart dat het zo vaak iets niet kan? Hoe voor het kind met het hoge IQ, die alleen als hij naar het speciale groepje mag, iets kan laten zien, van zijn mogelijkheden?

  Waar gaat de aandacht heen? Is er nog tijd voor instructie en onderwijs, want de kinderen die nu op het SBO zitten, vanwege problemen met het gedrag, zitten straks ook weer in de groep.
  Voor wie is dat leuk? Niet voor de kinderen, die op het SBO wel de zorg en het begrip krijgen…

  Ik hoop dat het goed gaat, maar afschaffing van het SBO, lijkt mij een heel slecht plan.

Reacties zijn gesloten.