VVD inventariseert verkeerschaos Stadshagen

Foto van auteur

De bewoners van Stadshagen en diegenen die de wijk willen bezoeken klagen meer en meer over de chaotische- en onveilige verkeersstituaties in deze wijk. Er is al langer sprake van buitengewoon slechte- en onlogische (om)rijroutes en gevaarlijke situaties. In het bijzonder tijdens de momenten waarop kinderen van en naar de scholen gebracht worden is er sprake van verhoogd risico op ongelukken.

Tijdens de wijkplatforms worden daarover opmerkingen gemaakt en vragen gesteld maar in plaats van een goede aanpak wordt de problematiek steeds nijpender. En dat terwijl de komende jaren met de afronding van Stadshagen 1 en de ontwikkeling van Stadshagen 2 nog de nodige bouwactiviteiten in Stadshagen zullen plaatsvinden. De VVD wil daarom de klachten over de onveilige en onlogische vekeerssituaties in Stadshagen inventariseren en met de bewoners en college kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Steeds vaker ontstaan er grote files op het beperkte aantal ontsluitingswegen van Stadshagen. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de incidentele bouwwerkzaamheden. Er zit hier voor een groot deel een structurele oorzaak in. Bewoners stellen logische vragen als: waarom is er maar 1 (te smalle) brug over het Zwarte Water naar de rest van de stad? Waarom is de Werkerlaan praktisch afgesloten (Men kan er langs, maar er staat een poller, die elke auto ca. 5 min. laat wachten; voor niets!)? Waarom zijn er zoveel wegen in de wijk afgesloten? Waarom moet je bij het nieuwe winkelcentrum zo ver om rijden als je van de ene kant naar de andere wil? Waarom zijn er onvoldoende stop-en-go parkeerplaatsen bij scholen?

Vele vragen, die bij de mensen in de wijk op onbegrip stuiten (zie de bijlage voor een aantal reacties)

De bewoners van Stadshagen klagen hierover, maar krijgen onvoldoende gehoor. De VVD wil dat daaraan iets gedaan wordt, nu, nog voordat er een ernstig ongeluk gebeurd.

Bij de planning van de aanleg van Stadshagen 2 moet ook vooral rekening gehouden worden met de lessen die nu geleerd worden. Eerst de wijk ontsluiten, dan pas bouwen is daarbij ons motto. Daarnaast wil de VVD weten met welke verkeerscapaciteit rekening is gehouden bij de aanleg van de Mastenbroekerbrug. 

Binnen afzienbare tijd zijn straks de zogenaamde vlekken 3 en 4 van Stadshagen 1 ook bebouwd en kunnen de nieuwe bewoners intrek in hun nieuwe huizen nemen. De verkeersdruk zal dan navenant toenemen. Daarom wil de VVD Zwolle graag van het college vernemen of het mogelijk is om de Twistvlietbrug ook voor het autoverkeer te benutten?

De VVD Zwolle nodigt graag de bewoners uit klachten en/ of oplossingen te melden op haar site: www.vvdzwolle.nl. Ook gaat de VVD Zwolle a.s. zaterdag de wijk in om met mensen contact te zoeken omtrent de fileproblemen en de verkeersveiligheid. Met die reacties gaat de VVD Zwolle voor de bewoners van Stadshagen aan de slag.

VVD Zwolle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

4 gedachten over “VVD inventariseert verkeerschaos Stadshagen”

  1. it’s about damn time… >:( Eerst bouwen ze een giga Vinex-wijk, en dan komen ze erachter dat er geen goede wegen liggen. :-

    Zeg nou zelf, 2 smalle weggetjes om een wijk van 12.000 inwoners te ontsluiten is echt iets van de jaren 50. Het wordt tijd dat er een vierstrooks rondweg komt (2×2).

Reacties zijn gesloten.