Swollwacht wil groen Betje Wolffstraat behouden

Foto van auteur

De Swollwacht fractie is de afgelopen weken meerdere malen benaderd door  verontruste burgers over het bouwplan van 3 seniorenwoningen met daarboven 2 woonlagen met in totaal 14 wooneenheden voor co-assistenten op de locatie van de voormalige kleuterschool “De Petteflet” aan de Betje Wolffstraat.  Deze burgers spreken de angst uit, dat door op de voornoemde locatie woningbouw te plegen,  zij het laatste stukje groen uit hun directe woonomgeving zien verdwijnen.                                                                  

Het is de fractie bekend, dat het bestemmingsplan voor de Wipstrik is vastgesteld, maar het is voor de lokale partij tevens onaanvaardbaar, dat in dit gedeelte Wipstrik, waar al zo veel gebeurd kwa asfalt en beton ook nog eens dit kleine stukje groen zal moeten verdwijnen. “Waarom juist een bouwplan op dit kleine “groene plekje”, wat dit gebied nog rijk is”, vraagt Swollwacht zich af. Het bouwplan 3 seniorenwoningen met daarboven 2 woonlagen met in totaal 14 wooneenheden voor co-assistenten past naar het inzicht van de fractie niet in een kleinschalige bebouwing.

Vervolg persbericht Swollwacht:

Twee onder één kap woningen (als aan de Hogenkampsweg) zouden hier beter passen. Daarbij kunnen de bestaande bomen en het groen behouden blijven en blijft tevens de sociale veiligheid gewaarborgd.

De fractie heeft in een eerder stadium NIET ingestemd met dit bouwplan , maar bij monde van oud raadslid Dick van de Vegt aangegeven, dat Swollwacht  van mening is dat inbreiding alleen kan worden toegestaan als er sprake is van herstructurering van de wijk.

De Swollwachtfractie is er trots op, dat Zwolle is uitgeroepen tot de groenste stad van Europa, laat daarom DIT KLEINE STUKJE GROEN  géén plaatsmaken voor nog meer asfalt en beton.                                                                                                                       

De Swollwachtfractie wenst van het College dan ook antwoord c.q verduidelijking te krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

  1. Is er aan Delta Wonen reeds een bouwvergunning verleend voor dit bouwplan? (Tijdens een bijeenkomst op 12 juli 2006 in Urbana werd aangegeven, dat als alles een beetje soepel zou verlopen Delta Wonen nog 4½ maand tot een half jaar nodig zou hebben om e.e.a. voor te bereiden).
  2. Is er reeds een kapvergunning verleend voor bomen t.a.v. voornoemd bouwplan aan de Betje Wolffstraat?
  3. Is het uw College bekend dat daar ter plekke prachtige oude bomen staan?
  4. Heeft  Zwolle m.b.t. de groene kwaliteit ook een richtgetal? (In de Nota Ruimte staat een richtgetal genoemd t.a.v. de hoeveelheid openbaar groen en semi-openbaar groen per woning, t.w: 75m² per woning. Dit is de meest gangbare norm per woning).
  5. Door het verwijderen van het groen op en in de omgeving van deze locatie voldoet deze wijk niet meer aan de gestelde normen. Wat denkt uw College hieraan te doen?

Graag verneem ik van u spoedig de antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.

2 gedachten over “Swollwacht wil groen Betje Wolffstraat behouden”

  1. Nu na verloop van tijd.. zal het niet ontgaan zijn aan het Colege dat de Wipstrik niet toe is aan de bouwplannen aan de Betje Wolffstraat.

    Is het nu niet de tijd om eens “ballen” te laten zien en een streep door de bouwplannen te zetten?

Reacties zijn gesloten.