Zwolse binnenstad versneld autoluw

Foto van auteur

Het autoluw maken van de Zwolse binnenstad kan versneld worden uitgevoerd, met name in het gebied rondom de Nieuwe Markt. Het autoluw maken van de Sassenpoort en de Sassenstraat zijn daartoe concrete maatregelen. Dat staat in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Binnenstad, dat het Platform Bereikbaarheid Binnenstad maandag 6 november heeft overhandigd aan wethouder Janco Cnossen (Verkeer en Binnenstad).

Voorzitter Jaap Breugem van het platform heeft het programma aangeboden. Begin volgend jaar beslissen burgemeester en wethouders erover. Het Platform Bereikbaarheid Binnenstad, waarin zo´n achttien organisaties van belanghebbenden zitten, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Bereikbaarheidsplan Binnenstad en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheidsplan Binnenstad. Ook in de toekomst houdt het platform een belangrijke rol bij de uitvoering van de projecten, en de leden bewaken en evalueren het programma.

 Rangschikken
Met het Uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen uit het Bereikbaarheidsplan Binnenstad concreet gemaakt en van een kostenplaatje voorzien. Om de maatregelen sneller te kunnen uitvoeren, zijn ze anders gerangschikt. Ook is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, zodat eventuele overlast steeds beperkt blijft tot een deel van de binnenstad. De maatregelen op zich zijn vrijwel hetzelfde als in eerdere plannen.


Sassenpoort

Eén maatregel is toegevoegd, het autoluw maken en herinrichten van de Sassenstraat en omgeving Sassenpoort (voorbereiding 2007, realisatie 2008). Deze maatregel is toegevoegd naar aanleiding van een onderzoek dat naar de haalbaarheid hiervan is uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek en het besluit om een onderzoek in te stellen naar de uitbreiding van het huidige pollersysteem (flexibele afsluiting binnenstad) zullen nog dit najaar aan de gemeenteraad worden aangeboden.


Wens

De wens om voorgestelde maatregelen versneld uit te voeren, is voortgekomen uit de inspraak op het Bereikbaarheidsplan Binnenstad én uit de behandeling van dit plan in de Commissie Ruimte. Door deze versnelling worden de doelen van het Bereikbaarheidsplan Binnenstad sneller gehaald, wat leidt tot een merkbare verbetering van het verblijfsklimaat per aangepakt deel van de binnenstad. Door de versnelling verandert de kostenbegroting niet, alleen wordt het geld eerder uitgegeven. Ondanks de versnelling blijft gedurende de uitvoering de behoefte aan parkeerplaatsen steeds vrijwel in overeenstemming met het aanbod van parkeercapaciteit (parkeerbalans).

 

Gerealiseerde maatregelenEen aantal maatregelen uit het Bereikbaarheidsplan is intussen uitgevoerd, waaronder het nieuwe parkeerbeleid in de binnenstad en de omliggende wijken. De evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid heeft geleid tot voorstellen op het gebied van gehandicaptenparkeren, parkeren rondom huisartsenpraktijken en parkeren ten behoeve van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.


Spoorboekje
Het Bereikbaarheidsplan Binnenstad werd begin dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld als spoorboekje voor het autoluw maken en goed bereikbaar houden van de Zwolse binnenstad in nauwe samenhang met de projecten uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad. Het Uitvoeringsprogramma geeft met een kostenraming en fasering ‘handen en voeten’ aan het Bereikbaarheidsplan Binnenstad.

Meer?
Alle informatie over het Bereikbaarheidsplan Binnenstad en het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2015 is te vinden op www.binnenstad.zwolle.nl.

5 gedachten over “Zwolse binnenstad versneld autoluw”

  1. Volgens mij mogen we al niet klagen met de hoeveelheid verkeer in de binnenstad, in vergelijking met andere steden. Autoluw maken klinkt wel aantrekkelijk, maar het centrum kan ook zijn aantrekkelijkheid verliezen. Want als je iets groots wilt kopen, pak je niet de bus.

  2. Kamper: dat vindt ik nou echt jammer, zat steeds echt te wachten tot jij voorbij kwam met je klereherrie.
    Eens met Beuvbos: afsluiten die handel

Reacties zijn gesloten.