CDA wil enquete over verkoop aandelen Wavin

Foto van auteur

De CDA-fractie in Overijssel wil een provinciale enquete over de verkoop van aandelen van kunststoffabrikant Wavin uit Zwolle.

Dat is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de provincie heeft, vergelijkbaar met een parlementaire enquete. Het zou voor de eerste keer zijn dat zo’n enquete in Overijssel zou worden gehouden. De enquete moet volgens de CDA antwoorden geven op de vraag of er grove fouten zijn gemaakt bij de verkoop van aandelen van Wavin, waardoor Overijssel veel geld is misgelopen. Er komt sowieso een extern onderzoek naar de gang van zaken.
Bron:  RTV Oost

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

5 gedachten over “CDA wil enquete over verkoop aandelen Wavin”

 1. J?  – laten we eens goed onderzoeken welke bestuurlijke provinciale en gemeentelijke onbenullen – de WAVIN-aandeeltjes een paar weken terug gewoon v?©?©l te goedkoop van de hand hebben gedaan. Mag ik over de uitkomst van deze provinciale enquete eens een voorzichtige voorspelling doen? Velen zullen schuldig en verantwoordelijk bevonden worden en dus is er straks h?©lemaal NIEMAND schuldig. En z?³ hoort het te gaan in ons bestuurlijk Polderlandje. Of niet soms?

 2. volgens mij heeft de politiek in deze niet zoveel fout gedaan. Maar ik zit op een erg grote afstand….

  Enne … die verkoop van de provincie en de gemeenten vond niet paar weken geleden plaats. Dat was de beursgang. Verkoop van de aandelen door Provincie en Gemeenten vond vorig jaar plaats.

  Actie van CDA voor de buhne of voor de inhoud ???

 3. Bij het op de beurs brengen van die Wavin-aandelen werd inderdaad pas goed duidelijk – dat zowel de provincie Overijssel – als veel gemeenten met Wavin-aandelen – zich door een z?©?©r lepe wisseltruc van een adviesbureau een miljoenen loer is gedraaid. En n?º wordt er inderdaad om gezichtverlies te voorkomen – voor de buhne nog even een dure enquete tegenaan gegooid. Want er zal – zo voorspel ik -geen ?©nkele politieke of bestuurlijke kop rollen.

 4. Persbericht:

  Op 11 oktober 2006 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de werkwijze bij de verkoop van de aandelen van WAVIN BV door de provincie Overijssel. Dat naar aanleiding dat het CDA, PvdA en VVD college van de Gedeputeerde Staten (GS) medio 2005 hebben besloten om de aandelen van de provincie in WAVIN te verkopen. Tijdens de bespreking van de verkoop van aandelen is echter gewezen op onvoldoende informatie om een volledig oordeel hierover te vellen. Ondanks dit feit heeft het college van GS toch besloten om de verkoop door te zetten.

  Tijdens de statenvergadering van 11 oktober j.l. heeft de Provinciale Staten van Overijssel op basis van een motie besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar â??˽het in beeld brengen van de werkwijze bij de verkoop van de aandelen van WAVIN, teneinde bij toekomstige verkooptransacties van aandelen door de provincie, een goede procedure (en daarmee ook een goede prijs voor de aandelen) te waarborgenâ????.

  Tijdens dit debat in de staten heeft de SP-fractie gedeputeerde J. Klaasen de volgende vragen gesteld;
  1. is het college GS van mening dat door de WAVIN tot op het moment van de besluitvorming voldoende informatie beschikbaar is gesteld om tot de verkoop van aandelen over te gaan?
  2. bestaat volgens het college voldoende juridische ruimte om het genomen besluit te herzien dan wel de mogelijk opgelopen financi?«le schade te compenseren?
  3. is er voldoende deskundigheid bij het college om met zulke maatschappelijke vragen om te gaan?
  4. heeft het college op basis van de beschikbare informatie de Provinciale Staten van Overijssel voldoende ge?¯nformeerd voordat het college zelfstandig over is gegaan tot het verkopen van de aandelen?

  De SP fractie heeft tot nu toe geen antwoord gekregen op deze vragen. We vinden het voor de zuiverheid van de besluitvorming van groot belang dat ook deze vragen en de beantwoording worden meegenomen bij het verrichten van een onafhankelijk onderzoek.
  Deze vragen hebben we verwoordt in een motie die zal worden ingediend tijdens de statenvergadering van 11 november 2006, tijdens het vaststellen van het onderwerp â??˽extern onderzoek naar de werkwijze bij de verkoop van de aandelen van WAVINâ????.

  Namens de SP fractie,

  D??zg??n Yildirim.

Reacties zijn gesloten.