Wijkplatform Wipstrik

Foto van auteur

Het wijkplatform Wipstrik vindt plaats op donderdag 9 november 2006 in het wijkcentrum Bestevaer aan de Trompstraat 10-B. Wijkbewoners kunnen binnenlopen vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie of thee. Om 19.30 uur begint de bijeenkomst.

Allereerst zal wijkwethouder Janco Cnossen een aantal mededelingen doen. De mededelingen gaan onder meer over de stand van zaken rond de herstructurering van de Ceintuurbaan en ondergrondse afvalinzameling. De wethouder zal ook een mondelinge toelichting geven op het verslag van de bijeenkomst parkeren in de Zeeheldenbuurt. Na de wijkwethouder, vertelt de wijkmanager over bijvoorbeeld het verslag van de bijeenkomst over de boomhut en over de stand van zaken van het bouwplan aan de Betje Wolffstraat. Tot slot is er een rondvraag waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Wijkplatform Wipstrik”

 1. In Assendorp stond het platform vooral in het teken van de presentatie van de nieuwbouw van De Zwolse Poort op het stuk Alferinkweg-Grasdorpstraat-Assendorperdijk, op de locatie van de vroegere HTS (nu GH en Landstede), de situatie rond het Nel Banninkhuis en het manifestatieterrein.

  Na de puike presentatie van de Zwolse Poort ging het tijdens de vragenronde hieromtrent al snel over de voor een aantal mensen gevreesde combinatie met het Nel Banninkhuis. De daar recent ervaren overlast werd al snel vertaald tot wens tot opzegging huurcontract. Een wat overtrokken reactie, al is er inderdaad even een periode van extra onrust geweest. Wel heeft de buurt gelijk als ze opmerken dat er gezegd is dat de buurt ook betrokken zou worden in de gesprekken als er sprake is van overlast en de daaraan gekoppelde opmerking in de papieren over mogelijke sluiting. Er is wel gesproken tussen LdH en gemeente, maar de buurt is gepasseerd. Enige frustratie is dus wel terecht.

  Misschien dat de nieuwe wijkagent, want ja, ome Dick gaat alweer weg, de gemoederen door het in gesprek blijven met de buurt. Want zo heeft Jan Witte zich gepresenteerd deze avond en ik weet uit ervaringen in Holtenbroek dat hij ook echt de mensen opzoekt.

  Een andere frustratie betrof het manifestatieterrein en dan vooral de uitrijmogelijkheden voor grote vrachtwagens, de veldbeslasting door deze auto’s en de (niet) aanwezige parkeerplekken. De gemeente is naar aanleiding van de eerste ervaringen met Bevrijdingsfestival en het circus aan de slag gegaan met een stappenplan ter verbetering. Dit werd redelijk goed ontvangen, al was er wel een verzoek om echt met concrete acties op korte termijn te komen alvorens er weer een evenement is. Daarbij werd in elk geval voorgesteld om de borden ‘Hier Niet Parkeren’ te vervangen door borden met aanduidingen waar wel geparkeerd mag worden.

  In dit kader werd ook nog even een vraag gesteld over de nog steeds niet klaar zijnde parkeergarage op de hoek Luttenbergstraat-Assendorperdijk. Aangezien dit een private klus is, kon de gemeente hier niets in toezeggen.

  Over een private ondernemer ging het ook nog op een andere wijze. De gemeente is in gesprek met een private, nog anoniem te blijven partij over DOAS. Hier zouden, zoals het nu lijkt 36 ateliers gebouwd kunnen gaan worden met ruim 40 appartementen. Ben wel benieuwd hoe dit er uit gaat zien ihkv het monumentale karakter van het pand en de brandvoorschriften voor woningen.

  En tot slot, tenminste volgens mij zijn alle onderwerpen hierna wel de revu gepasseerd, werd het onderwerp woningsplitsing in relatie tot het aantal parkeerplaatsen nog aangeroerd. De grens aan kamerverhuurpanden is er, maar nu kan nog iedereen gewoon zijn woning splitsen. Dit kan, aldus de buurt, niet de bedoeling zijn. Zeker niet met de regel dat per wooneenheid een (of zelfs twee) parkeervergunningen kunnen worden afgegeven, want zoveel parkeerplek is er nu ook weer niet in het Betondorp van Zwolle.

  Toch nog 1 klein puntje dat tijdens de rondvraag aan de orde kwam: het afschaffen van de Welstandscommissie. Reden hiervoor is wat betreft de Vrienden van Assendorp het (mondeling door een commissielid bevestigde) niet kijken naar de omgeving van een pand met een verbouwingsaanvraag, waardoor de eenheid in bouwstijl van dakkapellen e.d. ver te zoeken is.

Reacties zijn gesloten.