Holtenbroek vreest de Herberg

Foto van auteur

In samenwerking met wijkvereniging Holtenbroek NU organiseert de gemeente Zwolle vrijdagavond een informatiebijeenkomst over de locatiekeuze voor de Herberg. Onder grote belangstelling werd de bijeenkomst gehouden in het splinternieuwe wijkcentrum. Van alle politieke partijen was er een afvaardiging op de avond. Alleen Swollwacht was afwezig. De avond stond onder leiding van onafhankelijk voorzitter Aize Bouma.

Het college van B&W heeft de Nijverheidstraat aangewezen als geschikte locatie voor een onderdak voor dak- en thuislozen. Op woensdag 13 september zijn de wijken Kamperpoort, Dieze en Holtenbroek daarover geïnformeerd. Wijkvereniging Holtenbroek drong daarbij aan op extra informatie voor de wijkbewoners. Dat verzoek is door de gemeente ingewilligd. Wethouder Dannenberg, wijk-wethouder Witbraad, burgemeester Meijer, dhr. Trompetter en dhr. Vasse van de RIBW Zwolle informeerden voor de pauze de Holtenbroekers. De Nijverheidstraat is volgens allen de juiste locatie voor de dak- en thuislozenopvang. Na de pauze was er ruimte voor vragen en discussie. Over het algemeen zijn de wijkbewoners uit Holtenbroek nog niet gerust op de komst van de Herberg in hun wijk. Uit de verschillende opmerkingen bleek dat ze overlast vrezen. De burgemeester riep de bewoners op mee te denken over het aspect ‘veiligheid’. Na het formele gedeelte vonden er in de zaal nog pittige discussies plaats. Het voorstel van het college wordt op woensdag 18 oktober besproken in een gecombineerde commissievergadering.

Holtenbroek denkt nog niet klaar te zijn voor de komst van De Herberg aan de Nijverheidstraat. De wijk, die volgens de bewoners na de grootscheepse renovatie langzaam maar zeker uit het dal aan het klimmen is, moet niet opgezadeld worden met zo’n dak- en thuislozenopvang.
‘We hebben Holtenbroek net weer leefbaar gemaakt. Je ziet dat we stappen vooruit zetten. Dat komt nu onder druk te staan’, klonk het gisteravond in het wijkcentrum, waar de gemeente een informatiebijeenkomst over de locatiekeuze van de gemeente hield. Onlangs werd gekozen voor de Nijverheidstraat. Een straat die weliswaar door de Zwartewaterallee en het Deltion College van Holtenbroek wordt gescheiden, maar in de beleving van de wijkbewoners heel dichtbij is. Vertegenwoordigers van wijkvereniging Holtenbroek NU haalden de nog niet zo lang geleden verschenen wijkanalyse erbij om aan te tonen dat het nieuwe Holtenbroek er niet klaar voor is. ‘De metamorfose van de wijk gaat nog door. Dit betekent dat grote inhoudelijke beleidswijzigingen of nieuwe ontwikkelingstrajecten op dit moment niet wenselijk zijn. De wijk en zijn bewoners moeten de tijd krijgen om aan de nieuwe omstandigheden te wennen’, luidt één van de aanbevelingen in deze gemeentelijke analyse.

Toch denken alle professionals dat de Nijverheidstraat de beste plek is voor De Herberg. Het is aan de gemeenteraad om daar over te beslissen. Er waren gisteravond dan ook vele raadsleden aanwezig om naar de buurt te luisteren.

De wijkbewoners kregen de toezegging dat ze bij het beheersplan rond de opvang worden betrokken. Ze mogen mensen die zij vertrouwen in de zogeheten klankbordgroep kiezen. Deze club moet de vinger aan de pols houden. ‘Er moeten harde afspraken komen. Bovendien willen we toezeggingen dat er in tijden van bezuinigingen niet beknibbeld wordt op het budget voor het beheersbaar houden van De Herberg’, aldus voorzitter Thomas van Spronsen van Holtenbroek NU. ‘Ook moet er één noodnummer komen, waar wij te allen tijde rechtstreeks contact mee kunnen hebben. En dan moet er ook onmiddellijk ingegrepen worden.’

Van Spronsen weet dat mensen bang zijn voor het onbekende. ‘Dat geldt hier ook. Dus het is aan de gemeente om ons ervan te overtuigen dat wij van De Herberg geen overlast zullen ondervinden. Ze moeten vooral goed naar de bewoners luisteren.’

Bron: http://www.destentor.nl/zwolle/article717482.ece

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Holtenbroek vreest de Herberg”

Reacties zijn gesloten.