Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Het Hondje

Foto van auteur

Foto: Jan la Faille

Zwolle – Als je het adres Grote Markt 15 leest, is de kans groot dat dit adres je niet zo veel zal zeggen. Als we het over het huis met het Hondje hebben gaat je waarschijnlijk wel een lichtje op. Het Hondje is de naam van het huis waarin een steen van een hondje in de buitenmuur is ingemetseld.

Men kende vroeger geen huisnummering. En omdat niet iedereen kon lezen, werd de naam van een huis in een afbeelding weergegeven. Hiervoor werden niet alleen gevelstenen gebruikt maar ook uithangborden windvanen en muurschilderingen. Deze zijn veelal in de loop van de tijd verloren gegaan, terwijl veel gevelstenen wel bewaard zijn gebleven. Het huis was zo vindbaar voor vreemdelingen en zo’n steen was vaak een manier om reclame te maken.

De naam van het huis kwam al in 1665 in een archiefstuk voor. Het jaartal 1669 is aan de steen toegevoegd omdat toen de toren van de Grote kerk instortte er daadwerkelijk een hond bij betrokken was. Volgens de legende zou een hondje in de vlammen omgekomen zijn, toen de bliksem insloeg in de toren van de Grote Kerk. Door het vuur dat snel om zich heen greep smolten de klokken boven in de toren. Er wordt ook wel gezegd dat  het hondje 13 jaar later onder het puin bedolven werd toen de restanten van de ingestorte toren omver werden gehaald. Of het hondje kwam juist levend onder het puin vandaan. Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Het is en blijft hoe dan ook een mooie legende.

Vanaf 1557 stond het pand bekend als de Kuip. In de nabijheid van het pand stonden het Vleeshuis en de Stadswaag. De boter werd in kuipen verpakt. En in het Vleeshuis werd gecontroleerd, wat voor (gezouten) vlees men in de kuip had. De kuiper had hierdoor een goed bestaan.

In 1851 verdween de gevelsteen van de voorgevel naar de zijgevel. Toen opende J.J. Gaval jè  een tabakszaak in het pand. Hij plaatste een bord met ‘Tabak’ op de gevel. In het pand is een schoenenwinkel geweest en een lederwarenzaak van Van Beek, de eigenaar van het pand. Febo snacks vestigde zich begin jaren negentig van de vorige eeuw in het pand.

In de nacht van 26 op 27 december 1998 sloeg de vlam in een frituurpan. Via de afzuiginstallatie verspreidde het vuur zich door het gebouw. Het gebouw brandde volledig uit.

Na grondig onderzoek van de bouwgeschiedenis van het pand, zijn de restanten gesloopt en is het pand opnieuw opgebouwd. Aan de gevelsteen, die behouden is gebleven, is ter herinnering hieraan de tekst ‘Reno 2000’ toegevoegd. ‘Reno’ is de afkorting van  ‘renovatum’ wat hersteld betekent.

Foto's 3
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Het Hondje - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Het Hondje - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Het Hondje - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille