Verkeersmaatregelen vanwege evenementen in augustus

Foto van auteur

Zwolle – In Zwolle vinden in augustus diverse evenementen plaats. De Zomerkermis, de herdenking van de slachtoffers in Oost-Azië en het Stratenfestival brengen veel bezoekers naar de binnenstad. Deze activiteiten hebben gevolgen voor het verkeer, de busroutes en de warenmarkt.

Zwolse Zomerkermis: van 10 tot en met 19 augustus
Van vrijdag 10 tot en met zondag 19 augustus is er Zomerkermis op het Rodetorenplein, de Melkmarkt, de Grote Markt, de Luttekestraat en het Grote Kerkplein. Om de kermisattracties hun plek te kunnen laten innemen op het kermisparcours worden op maandag 6 augustus voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Aansluitend gaan de attracties in opbouw. Dit duurt tot en met vrijdagochtend 10 augustus. Op 20 en 21 augustus wordt de kermis afgebouwd en het kermisterrein opgeruimd.

De kermis en de op- en afbouwperiode hebben gevolgen voor het verkeer in de binnenstad. Voor meer informatie over de zomerkermis en het omlijstend programma: www.zwolle.nl/zomerkermis

Verkeer
Het verkeer komend vanaf de Blijmarkt moet rekening houden met stremming op de route Praubstraat, Grote Kerkplein, Sassenstraat. Via de Goudsteeg en de Bloemendalstraat is het mogelijk om de Sassenstraat (rijrichting alleen het centrum uit) te bereiken.

Busroutes
De kermis heeft ook gevolgen voor busroutes: de stadslijnen 2, 3 en 12  van Syntus rijden vanaf maandag 6 augustus niet via Jufferenwal-Rodetorenplein-Buitenkant maar via Kamperpoortenbrug, Pannekoekendijk, Burgemeester Roelenweg/Schuttevaerkade en omgekeerd. Deze omleiding geldt tot en met 21 augustus.

Bezoekers kunnen ook goed gebruik maken van de centrumhalte Katwolderplein aan de Pannekoekendijk. Dit is de centrumhalte voor alle stads- en streeklijnen en ligt op korte loopafstand van de binnenstad.

Taxistandplaatsen
Gedurende de kermisperiode kunnen taxi’s vanaf 18.00 uur haar klanten ophalen en afzetten aan Potgietersingel. Daar bevinden zich tijdelijk taxistandplaatsen.

Uitzondering is vrijdag 17 augustus tijdens Stratenfestival,  dan zijn de taxistandplaatsen  op Kamperpoortenbrug en aan Groot Wezenland dichtbij het Kerkbrugje.

Herdenking slachtoffers Oost-Azië: 15 augustus
Alle militaire en burgerslachtoffers die in de periode 1941-1962 zijn gevallen in Oost-Azie worden op woensdag 15 augustus in Park Eekhout herdacht. De herdenking vindt plaats van 19.15 tot 20.30 uur bij het Indië- en Nieuw-Guineamonument. Uit respect voor de herdenking is de Emmawijk tussen parkeeraccommodatie Emmadek en de kruising Nieuwe Havenbrug tussen 18.30 en 20.30 uur afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Nieuwe Havenbrug – Eekwal – Kamperpoortenbrug.

De parkeerlocatie Emmadek blijft toegankelijk via Katerdijk-Pannekoekendijk en de omleidingsroute.

Meer informatie over de herdenking : https://www.zwolle.nl/vrije-tijd/evenementen/herdenkingen-en-vieringen/vieringen-en-herdenking-15-augustus

Stratenfestival: 17 augustus
Het jaarlijkse Stratenfestival vindt plaats op vrijdag 17 augustus. Dit jaar is het hoofdpodium op het  Broerenkerkplein en zijn er op meerdere locaties in de binnenstad  optredens. De opbouw hiervan start vrijdagmiddag direct na de warenmarkt. Hiervoor wordt op diverse locaties de omgeving afgesloten. Meer informatie over het Stratenfestival: www.stratenfestivalzwolle.nl

Verkeer
De gehele binnenstad is vanaf 18.00 uur niet meer toegankelijk voor al het verkeer, met uitzondering van de voetgangers. De afsluitingen staan bij alle bruggen naar de binnenstad. Dichtbij de toegangen tot de binnenstad worden extra fietsenstallingen gecreëerd. Bewoners die in de binnenstad wonen en tijdens de afsluiting de auto nodig hebben, worden verzocht de auto tijdig buiten de stadsgracht te zetten.

De afsluiting geldt ook voor taxi’s. Een tijdelijke taxistandplaats is aanwezig op Kamperpoortenbrug en aan Groot Wezenland.

Busroutes
De stads- en streeklijnen van Keolis/Syntus en Connexxion rijden op deze dag niet door de binnenstad maar via een aangepaste route vanaf station naar Pannekoekendijk.

De dichtstbijzijnde halte voor de binnenstad is aan Pannekoekendijk.

Uitzondering is stadslijn 4 van Keolis/Syntus. Deze rijdt tot 17.00 uur onder andere via Wilhelminasingel – Kerkstraat. Na 17.00 uur rijdt ook deze stadslijn via de Emmawijk – Pannekoekendijk.

Warenmarkt op vrijdag en zaterdag
In verband met de Zwolse Zomerkermis wordt de warenmarkt op vrijdag 10 en 17 augustus en zaterdag 11 en 18 augustus gehouden op Oude Vismarkt, Gasthuisplein en omgeving. De genoemde en aanliggende straten zijn tijdens de warenmarkten niet bereikbaar voor verkeer.

Wegsleepregeling binnenstad
Tijdens bovenstaande activiteiten is een wegsleepregeling voor foutief geparkeerde auto’s in de binnenstad van kracht. Beschikbare parkeerlocaties worden aangegeven door het parkeerverwijssysteem op de binnenring.

Meer informatie over parkeerlocaties en tarieven: www.zwolle.nl/parkeren
Meer informatie over wegwerkzaamheden en stremming door evenementen in Zwolle: www.zwolle.nl/bereikbaarheid

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)