Oppositie roept gemeente op om The Young Ones kans te geven op doorstart

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Er moet snel duidelijkheid komen over een doorstart van The Young Ones in Zwolle. De fracties van D66 en de SP dienen daarom samen met de PvdA en CDA een motie in waarin zij de wethouder oproepen om de bestaande subsidie voor het theatergezelschap te reserveren voor een doorstart of nieuw initiatief. Bovendien moet er wat deze partijen betreft nog dit voorjaar een helder plan komen.

Het vertrek van The Young Ones uit Zwolle is een groot gemis voor iedereen in de stad. De afgelopen tien jaar heeft het theatergezelschap zijn dienst bewezen als culturele broedplaats voor honderden jongeren met tientallen hoogwaardige producties als resultaat. Dat er nu veel animo onder theatergezelschappen is om in de voetsporen van The Young Ones te treden, is wat D66, SP, PvdA en CDA betreft tekenend voor de grote behoefte die er aan een dergelijke voorziening is.

De partijen zijn daarom ook teleurgesteld dat de wethouder in antwoord op de vragen die de fractie van D66 eerder stelde laat weten zelf geen initiatief te nemen voor een doorstart van The Young Ones, maar dat liever aan de markt overlaat. Daarnaast lijkt ze de suggestie te wekken dat een culturele werkplaats met een eigen vaste plek in Zwolle niet nodig is, terwijl zo’n voorziening nu juist een voorwaarde is voor grotere producties in de stad. Een broedplaats voor jongeren zoals The Young Ones kan niet zonder vaste eigen plek. De partijen hadden op dit dossier gehoopt op meer visie en daadkracht van de wethouder.

Om er voor te zorgen dat er in Zwolle voor belangrijke initiatieven zoals The Young Ones ook in de toekomst ruimte is, willen de partijen daarom dat de subsidie die nu al naar The Young Ones gaat, gereserveerd wordt voor de voortzetting of de opvolger. Fractievoorzitter Sonja Paauw: “We vinden het van groot belang dat er in de stad een plek is waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Een theaterwerkplaats zoals die van The Young Ones is daarbij een voorwaarde. We roepen het college op om nu alvast de voorwaarden te scheppen voor een succesvolle doorstart.” Brammert Geerling van de SP vult aan: “The Young Ones heeft een grote sociale waarde. Jongeren die elders in de knel komen vinden hier een thuis, krijgen zelfvertrouwen en een gevoel van gemeenschap. Deze groep is er nog steeds en moet de kans krijgen op een nieuwe manier door te gaan zodat de huidige groep in stand blijft en ook andere jongeren hier straks een plek kunnen vinden.” Ook Patty Wolthof van de PvdA vindt dat culturele broedplaatsen onmisbaar zijn voor Zwolle. “De gemeente heeft daar zelf uitgebreid onderzoek naar laten doen. Veel sociale en culturele initiatieven hebben behoefte aan een dak boven hun hoofd. Vanuit de jongeren ligt er nu een heel helder verzoek en als de wethouder een theaterwerkplaats een warm hart toedraagt, moet ze ook zorgen voor betaalbare ruimte.”

The Young Ones kampte de afgelopen jaren met financiële moeilijkheden en huisde in een onverwarmde loods op een industrieterrein. De partijen willen dat dergelijke moeilijke omstandigheden bij een doorstart voorkomen worden. Daarom moet er – naast het reserveren van de financiële middelen – nog voor de zomer een voorstel komen. Zodat ook in de toekomst jongeren in Zwolle op een professionele manier met theater bezig kunnen zijn en hun talenten kunnen blijven ontwikkelen.