SP wil ander ontwerp ‘Huis aan de Achtergracht’

Foto van auteur

Tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag zal de fractie van de SP twee moties indienen over het Huis bij de Achtergracht. De moties vloeien voort uit de debat dat de SP onlangs aanvroeg. De SP is van mening dat het gewijzigde ontwerp de beeldkwaliteit stoort van zowel De Spiegel, genomineerd voor de architectuurprijs, en het Flevogebouw. Dat is een breed gedragen mening.

‘De inwoner van Zwolle dient juist bij een zo prominente locatie, het recht te hebben om te kiezen. Er is geen recht gedaan aan beginspraak bij de ontwikkeling van dit ontwerp. Een vlek en een ruwe schets, kregen goedkeuring van de klankbordgroep en uiteindelijk ook de gemeenteraad, maar deze partijen kregen het nooit te zien in relatie tot de huidige panden. Om dit misverstand recht te zetten dient de SP twee moties in. Één waarin de SP verzoekt om niet tot bebouwing over te gaan en één met een verzoek om herontwerp’ aldus raadslid Edwin Koster.

De SP vindt dat de wethouder zelf een deur heeft geopend door de ontwikkelaar te vragen met een gewijzigd ontwerp te komen. Het nu weer dichtgooien van deze deur omdat ‘we niet bezig kunnen blijven’ komt de geloofwaardigheid van het stadsbestuur niet ten goede. Bestuurlijke betrouwbaarheid werkt twee kant op. Namelijk naar de ontwikkelaar die risico neemt en naar de burger die zich afvraagt wat zijn mening er nog toe doet. Deze spagaat kan worden opgelost. De verdiencapaciteit van een ontwikkelaar hoeft niet doorslaggevend te zijn om bebouwing toe te staan. De ontwikkelaar moet worden gecompenseerd. Dat is in het verleden eerder gebeurd. 

 

MOTIE 1

Onderwerp: huis bij de Achtergracht/invulling vlek bij Flevogebouw

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 25 maart 2007.

Overwegende dat

 • De verschijningsvorm, het ontwerp, van het bouwblok bij de Achtergracht tot vele reacties heeft geleid;
 • Deze reacties op het eerste en tweede ontwerp in meerderheid afkeurend waren;
 • Het rigide vasthouden aan genomen besluiten geen recht doet aan bestuurlijke flexibiliteit;
 • De uiteindelijke aanleiding voor de discussie over het ontwerp komt voort uit het handelen van de verantwoordelijk wethouder.
 • Een heroverweging van niet bouwen een financiële consequentie met zich mee brengt

Van mening dat

 • Het tot de verantwoordelijkheid van het hoogste orgaan in een stad behoort om beslissingen die de toekomst van een locatie kunnen schaden te heroverwegen;
 • Het gewijzigde ontwerp geen significante verandering heeft ondergaan ten opzichte eerste ontwerp;
 • De  kwaliteit van de stad niet gediend is met een omstreden ontwerp;
 • Niet of beperkter bebouwen ook een optie is;
 • Een herontwerp een goede handreiking is aan betrokken inwoners en recht doet aan bestuurlijke flexibiliteit.

Draagt het college op

 • Met de ontwikkelaar in contact treden en te verzoeken om herontwerp, rekening houdend met de eisen uit het beschermd stadsgezicht;
 • Twee ontwerpen ter inspraak te leggen voor de inwoners van Zwolle;
 • Het financiële nadeel vanwege herontwerp en vertraging financieel af te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie

Edwin Koster

 

MOTIE 2

Onderwerp:  huis bij de Achtergracht/invulling vlek bij Flevogebouw

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 25 maart 2007.

Overwegende dat

 • De verschijningsvorm, het ontwerp, van het bouwblok bij de Achtergracht tot vele reacties heeft geleid;
 • Deze reacties op het eerste en tweede ontwerp in meerderheid afkeurend zijn;
 • Het rigide vasthouden aan genomen besluiten geen recht doet aan bestuurlijke flexibiliteit;
 • Een heroverweging van niet bouwen een financiële consequentie met zich mee brengt
 • De uiteindelijke aanleiding voor de discussie over het ontwerp komt voort uit het handelen van de verantwoordelijk wethouder.

Van mening dat

 • Het tot de verantwoordelijkheid van het hoogste orgaan in een stad behoort om beslissingen die de toekomst van een locatie kunnen schaden te heroverwegen;
 • Het gewijzigde ontwerp geen significante verandering heeft ondergaan ten opzichte eerste ontwerp;
 • Het niet te verwachten is dat het ontwerp nu opnieuw gewijzigd zal worden;
 • De  kwaliteit van de stad niet gediend is met een omstreden ontwerp;
 • Niet bebouwen ook een optie is;
 • Het niet bebouwen de beste handreiking aan betrokken inwoners is en recht doet aan bestuurlijke flexibiliteit.

Draagt het college op

 • Met de ontwikkelaar in contact treden ten einde de financiële consequentie van niet bebouwen te vernemen;
 • Deze aan de raad voor te leggen
 • De raad de gelegenheid te bieden te beslissen of zij het financiële nadeel wenst af te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie

Edwin Koster

 

Toelichting

De SP is van mening dat de verschijningsvorm van het huis bij de Achtergracht geen recht doet aan de beeldkwaliteit van zowel theater De Spiegel als aan het Flevogebouw. De handreikingen die vanuit het Stedebouwkundig Programma van Eisen zijn gedaan in onvoldoende mate zijn terug te vinden het huidige ontwerp.

De inwoner van Zwolle dient juist bij een zo prominente locatie, het recht moet hebben om te kiezen. Er geen recht is gedaan aan beginspraak bij de ontwikkeling van dit ontwerp. Een vlek en een ruwe schets, kregen goedkeuring van de klankbordgroep en uiteindelijk ook de gemeenteraad, maar deze partijen kregen het nooit te zien in relatie tot de huidige panden. En juist het versterken van de beeldkwaliteit van het zicht op Flevo en Spiegel wordt geweld aangedaan.

De wethouder heeft zelf een deur geopend, door de ontwikkelaar te verzoeken met een gewijzigd ontwerp te komen. Het nu weer dichtgooien van deze deur omdat “we niet bezig kunnen blijven” komt de geloofwaardigheid van het stadbestuur niet ten goede. Bestuurlijke betrouwbaarheid werkt twee kant op, naar de ontwikkelaar die risico neemt maar ook naar de burger die zich afvraagt wat zijn mening er toe doet. Deze spagaat kan worden opgelost. De verdiencapaciteit van een ontwikkelaar, hoeft niet doorslaggevend te zijn om bebouwing toe te staan. De ontwikkelaar moet worden gecompenseerd, maar dat is vaker gebeurd. In de Venestraat ging iets toch niet door, hoewel het mocht. Er werd een compensatie gevonden. Dat kan nu ook, in de ogen van de SP moet dat nu ook. De kracht van zowel de Spiegel als van het Flevogebouw is de ruimte die zij naast zich hebben. Geef ze de ruimte!

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

11 gedachten over “SP wil ander ontwerp ‘Huis aan de Achtergracht’”

 1. Ik begrijp niet helemaal waarom daar op die plek een gebouw moet komen… Het zou zijn vanwege de opvulling en de mooie aansluiting van bovengenoemde naastgelegen gebouwen, maar daar zit toch nauwelijks ruimte?
  Wat betreft het uiterlijk van de ontwerpen die getoond zijn: beide zijn lelijk, dus wat wil de SP nu? Een volledig nieuw ontwerp dat wel past bij de twee andere gebouwen? Ik hoop het, want deze ontwerpen zijn te lelijk om serieus genomen te worden…

 2. SP zet goed door!
  Klinkt niet gek, geen gebouw vind ik ook goed. Maar gezien de uitkomst van vorige stemming lijkt voor beide moties helaas te weinig draagvlak. Kan me trouwens niet voorstellen dat er 1 gemeenteraadslid is die de blokkendoos wél mooi en passend in de omgeving vind. Zal wel weer een politiek spelletje van de carnavalsdeejee zijn.

  Geef de gebouwen de ruimte; zoals de mensen dat ook heel graag willen.

 3. Gouden Idee
  Mag ik Het Gouden Idee hierbij inbrengen? Laat een architect een ontwerp maken op basis van de vorm en gevelindeling van het verdwenen Gouverneurshuis, maar dan in moderne(re) materialen.

  Voordelen: het gebouw krijgt aansluiting bij het Flevogebouw door de 19e eeuwse vormgeving en bij De Spiegel door gebruikte materialen. Bovendien krijgt Zwolle dan een (afgeleide) herinnering terug aan een andere jammerlijke bestuurlijke beslissing.

 4. Ontwerp Huis aan Achtergracht
  Beste John,
  Aan jouw zogenaamd ‘Gouden Idee’ -kan ik als Medaille Smurf echter niet meer dan een kartonnen-medaille toekennen.
  Laat dat kleine lapje grond maar mooi onbebouwd en/of maak er een mooi rustplekje voor (stads)-wandelaars van.

 5. Beste Medaille Smurf (zag ik jou pas niet bij de AH???),

  Helemaal mee eens! Heeft mijn voorkeur ook! Maar als het bebouwd gaat worden, dan liever mijn idee dan het smurf-ontwerp dat nu op de smurftafel ligt!

  Smurfige groet,

  John

  P.S. Dank voor je toekenning van je kartonnen medaille! ‘k Ben er erg smurfig mee! 😀

 6. Ik mag het toch niet hopen……
  Ja dat was mijn eerste gedachte toen ik het ontwerp zag. Foei en foei lelijk.
  Een kind van 6 kan nog iets mooiers bedenken.
  Ik denk dat de gemeente raad zich heel wat kosten had kunnen besparen als ze een ontwerp wedstrijd hadden uitgeschreven aan alle basisscholen van Zwolle.
  De winnaar had dan met de hele klas een dagje naar het Ecodrama gemogen.

  Nee, laat dat stukje groen maar ongemoeid.
  Beter niets dan dit!

  Ger@ld

 7. De moties van de SP hebben het niet gered tegen een raadsmeerderheid van de PvdA, CDA, GL/DG en D66. Ook de motie voor een onderzoek naar de kosten voor het afblazen van het plan (dat al sinds 2004 bestaat) redde het niet. Via zogenaamde ‘zienswijzen’ kan de Zwolse burger nog bezwaar maken. Ook beslist de Provincie Overijssel nog over het bouwplan.

Reacties zijn gesloten.