Stichting Present Zwolle viert lustrum

Foto van auteur

Zwolle – Op 16 mei 2008 viert Stichting Present Zwolle het vijfjarig bestaan met een lustrumfeest in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle en met diverse Present-activiteiten in de stad Zwolle. Present heeft in die vijf jaar de civil society in Zwolle op een zodanig vernieuwende wijze in beweging gebracht dat het initiatief nu in meerdere plaatsen in Nederland navolging krijgt.

Als makelaar in vrijwillige inzet slaat Stichting Present een brug tussen mensen die willen geven en mensen die hiermee goed geholpen kunnen worden. Groepen mensen stellen tijd beschikbaar en bieden vervolgens op projectbasis praktische hulp aan mensen met onvoldoende sociaal netwerk, geld of gezondheid. De werkwijze zorgt ervoor dat allerlei groeperingen in de samenleving met elkaar worden verbonden en elkaar ontmoeten: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, vinexburgers, bewoners van achterstandswijken, etc.

Van Besom naar Present
In 2000 werden de oprichters van Stichting Present geïnspireerd door de werkwijze van de Besom Foundation, die sinds 1987 actief is in Londen. Deze formule werd enigszins omgebouwd en verwoord in de volgende visie: een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. In 2003 kwam het tot de oprichting van Stichting Present in Zwolle en in dat jaar zetten drie groepen zich in. Dit was een klein begin van wat inmiddels een stroom van groepen is geworden. Present Zwolle organiseert vijf jaar later zo’n 150 projecten per jaar. De formule van Stichting Present bleek aanvullend op wat er al was in de stad. Dat uit zich in een inmiddels brede samenwerking met kerken, maatschappelijke organi-saties, woningcorporaties, bedrijven, scholen, lokale en
provinciale overheid.

Steen in de vijver
Al snel kwam belangstelling uit andere plaatsen. Present begon ook in Amsterdam en Utrecht. Na een unaniem aangenomen motie in de Tweede Kamer kon in 2006 de Stichting Present Nederland worden opgericht met als doel overal in het land belangstellenden te begeleiden bij het opstarten van een stichting Present in hun eigen woonplaats. Inmiddels is er in 24 plaatsen in Nederland een stichting Present en is er in meerdere plaatsen een stichting in oprichting of is er belangstelling om dat te gaan doen.

Feestelijkheden
De 16e mei is voor Stichting Present Zwolle het moment om het vijfjarig bestaan te vieren. Voor dit lustrumfeest in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle zijn ruim 300 mensen uit de breedte van de samen-werkende partijen met Present, uitgenodigd. Sprekers op het feest zijn o.a. wethouder Erik Dannenberg van de Gemeente Zwolle en Tweede Kamerlid Christen- Unie Esmé Wiegman. De ambassadrice van Stichting Present, Linda Wagenmakers, levert een muzikale bijdrage. De zaal wordt beschikbaar gesteld door de Nieuwe Buitensociëteit en de bediening wordt onder-steund door cliënten van Frion Zwolle.

Het lustrumfeest is tevens het moment om de vertrekkende directeur Rudolf Setz de hand te schudden en kennis te maken met zijn opvolger die op die dag geïntroduceerd wordt en dan ook het stokje overneemt. Rudolf Setz blijft als directeur van Stichting Present Nederland vanuit een andere rol betrokken bij de visie van Present.

Predikanten zetten zich in
Rondom het lustrum zijn er diverse projecten in de stad die iets weerspiegelen van de breedte in de samen-leving waarmee Present samenwerkt: op 15 mei steekt de afdeling Leefbaarheid en Participatie van de Gemeente Zwolle de handen uit de mouwen en op 16 mei zetten twee groepen predikanten en kerkelijk werkers uit de breedte van Zwolse kerken zich in. Op 17 mei is het de beurt aan diverse flex-groepen die elke maand via Present een project doen.

En omdat Present graag uitdeelt van wat ze heeft gekregen, zijn de gasten op het lustrumfeest uitgenodigd om daarin mee te doen door bloemen mee te nemen. Deze bloemen worden op 16 mei ’s avonds in wijken van Zwolle aangeboden aan de deuren om met dit cadeautje kleur te brengen bij bewoners die wel een bloemetje kunnen gebruiken. Iedereen die mee wil doen, is hiervoor van harte uitgenodigd, evenals bij de viering van 19.30 tot 20.00 uur in de Zuiderkerk.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)