Unicef Filmfestival bij Fraterhuis in Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – Filmtheater Fraterhuis in Zwolle presenteert, in samenwerking met Unicef in Zwolle, een eendags filmfestival over kinderrechten. Op zondag 18 mei zijn drie films te zien, die elk één van de universele rechten van het kind vertegenwoordigen. Er is live muziek en Unicef verzorgt een expositie in de foyer.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind legde in 1989 deze drie rechten vast: onderwijs & zorg, maatschappelijke deelname en bescherming tegen mishandeling. Het was een unaniem besluit van de Verenigde Naties. Op 18 mei vertoont Filmtheater Fraterhuis drie films die aansluiten op de kinderrechten. In de foyer is een live optreden van muzikant Errol Pawiroredjo en Unicef verzorgt een expositie over kinderrechten. De Zwolse afdeling van Unicef zal met een stand aanwezig zijn.  

Internationale films

In ‘Not one less’ (China, 1999) staat het recht op onderwijs en zorg centraal (provision). De film is een ontroerend portret zonder opsmuk van een meisje op het platteland en haar groei naar volwassenheid. Regisseur Zhang Yimou kritiseert de sociale omstandigheden van het Chinese platteland, de armoede en het gebrekkige onderwijs.

Het recht op bescherming tegen mishandeling (protection) is verbeeld in de film ‘Turtles can fly’ (Iran/Frankrijk/Irak, 2004). De film is een aangrijpend drama over het dagelijks bestaan van een groep Koerdische kinderen in een vluchtelingenkamp, aan de vooravond van de Amerikaanse inval in Irak. Regisseur Bahman Ghobadi maakte een sober verhaal over hoe kinderen zich staande houden in deerniswekkende omstandigheden.

In de film ‘Off Side’ (Iran, 2006) staat het recht op maatschappelijk deelname centraal (participation). Het is een lichtvoetige komedie waarin een groep Iraanse vrouwen, verkleed als man, het stadion van Teheran bezoekt om een belangrijk voetbalduel te bekijken. Regisseur Jafar Panahi laat zien hoe vrouwen en meisjes in Iran omgaan met strenge verboden.

Zondag 18 mei

12.00 uur                        Not one less

14.15 uur                        Turtles can fly

16.30 uur                        Off Side

Festivals

Nu het Fraterhuis twee filmzalen heeft, behoort het tot de filmtheaters die met regelmaat deelnemen aan festivals en andere culturele initiatieven. Ook premières en voorpremières komen vaker voor. Het is verstandig vooraf te reserveren via www.filmtheaterfraterhuis.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)