Zwolle Marketing met smaak gepresenteerd

Foto van auteur

Zwolle – Dinsdag werd de nieuwe organisatie Zwolle Marketing gepresenteerd. Hiermee is een einde gekomen aan de versnipperde wijze van vermarkten van Zwolle.

Zwolle Marketing maakt deel uit van RBT Vechtdal – IJsseldelta en is daarbinnen een zelfstandige marketingeenheid. De stichting Zwolle Stadsmarketing (ZSM) en de stichting evenementensupport Zwolle (SESZ) gaan op in de nieuwe organisatie Zwolle Marketing. De werving van een directeur Zwolle Marketing wordt in gang gezet. In 2007 is, in opdracht van de gemeente Zwolle, door Gaston Sporre een verkenning gedaan naar het behalen van maximale synergie tussen de drie organisaties die zich bezighouden met stadsmarketing (VVV, SESZ en ZSM). De uitkomst van deze verkenning is aanleiding geweest tot het formuleren van een projectopdracht voor een nieuw te vormen organisatie voor de marketing van Zwolle.

Een projectgroep, met deelnemers van alle organisaties en de gemeente Zwolle, hebben een businessplan en inrichtingsplan gemaakt voor de nieuwe organisatie. Dit businessplan is inmiddels door alle betrokkenen omarmd en wordt vanaf juni 2008 geïmplementeerd.

Doelstellingen en doelgroepen Zwolle Marketing

Zwolle Marketing is de organisatie die door alle belanghebbenden erkend en herkend wordt als promotie- en marketingorganisatie van Zwolle in de breedste zin van het woord. De doelstelling is om middels al haar ten dienste staande middelen het imago en de naamsbekendheid van het werkgebied te verbeteren c.q. te vergroten om Zwolle aantrekkelijker te maken voor bewoners, profit en non-profit organisaties en bezoekers met recreatieve en zakelijke doelstellingen.

Binnen Zwolle Marketing worden vier doelgroepen onderscheiden: bewoners, bedrijven, benutters en bezoekers. Al deze doelgroepen worden binnen Zwolle Marketing bediend in zogenaamde domeinen.

Organisatie

Binnen Zwolle Marketing zijn de verschillende werkzaamheden op een efficiënte wijze geclusterd. De werkzaamheden worden centraal door de, binnenkort te werven, directeur Zwolle Marketing aangestuurd samen met zeker vier medewerkers. Deze directeur is het gezicht van Zwolle Marketing en de schakel tussen alle betrokken domeinen. Daarnaast is er een Raad van Advies (afgevaardigden van de vier domeinen en de gemeente Zwolle) die tot taak heeft om wensen van de vier domeinen samen te brengen tot een integraal uitgebalanceerd wensenpakket dat door de directeur Zwolle Marketing in concrete plannen wordt omgezet, in afstemming met meer strategische wensen van de partnergroep en de klankbordgroep (een groep Zwolse topmensen onder leiding van de Burgemeester).

Smaak

Voor het succes van stadsmarketing is het verder ontwikkelen van het merk Zwolle een belangrijke succesfactor. De meest recente onderzoeken op het gebied van identiteit en imago (Altlas van Gemeenten 2008 en LAGroup december 2006) geven duidelijk aan dat Zwolle onderscheidend is op culinair terrein en zich hier sterker mee kan profileren.

SMAAK wordt de rode draad waarbinnen alle domeinen (nog) beter in de markt worden gezet. Smaak heeft een duidelijke associatie met kwaliteit en schoonheid. Smaak kan verbonden worden aan het architectonische aanbod, zowel de moderne bouwkunst als historische stad. Smaak staat voor de Zwolse bedrijvigheid, de twee grote smaakmakers in het MBO onderwijs en het smaakvolle Zwolse culturele aanbod.

Inmiddels is aan een werving- en selectiebureau de opdracht gegeven op zoek te gaan naar een directeur Zwolle Marketing die er voor kan zorgen dat de stad Zwolle de komende jaren zowel in de perceptie van onze inwoners en (ver) daarbuiten een groeiend imago heeft.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)