Eigen Kracht biedt steun als het even tegenzit

Foto van auteur

Zwolle – Overijsselse gemeenten gaan zich inspannen om de Eigen Kracht gedachte te verbreden naar gemeentelijke instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en zorg. Gemeenten trekken hiervoor op met de provincie Overijssel, die inmiddels ervaring heeft opgedaan met de Eigen Kracht-conferenties in de geïndiceerde Overijsselse jeugdzorg.

Gemeenten gaan de inzet van Eigen Kracht conferenties uitbreiden en daarmee de EKC bekend maken bij burgers als een middel om weer regie te krijgen/houden over hun eigen leven. Om dit te bereiken heeft de provincie Overijssel het initiatief genomen om op vrijdag 30 mei een Eigen Krachtestafette organiseren. Verspreid over de dag op 4 verschillende plaatsen in Overijssel (Zwolle, Hengelo, Nijverdal en Deventer) zetten wethouders van deze en omliggende gemeenten samen hun handtekening. Wethouder E. Dannenberg zal dit vrijdag in Zwolle doen. Met hun handtekening symboliseren zij hun steun aan de Eigen Kracht formule binnen hun gemeentelijke voorzieningen.

Op deze dag worden ook de eerste positieve resultaten van een landelijk onderzoek van de VU bekend gemaakt. Dit onderzoek naar de effectiviteit van Eigen Kracht-conferenties mbt regie, veiligheid en sociale cohesie is uitgevoerd door PiResearch, WESP en de VU. Onder leiding van Wim Slot, hoogleraar kinderbescherming aan de VU. Tot slot is deze dag de aftrap van een grote PR-campagne van Eigen Kracht.

Eigen Kracht geeft mensen een stem 

Soms kunnen mensen het even niet alleen. Dan is het handig als er een goed plan komt. Wie weet beter of een plan passend is dan de persoon om wie het gaat? De Eigen Kracht-bijeenkomsten die de Eigen Kracht Centrale heeft ontwikkeld, zijn er om mensen zelf een plan te laten maken als het tegenzit.  

Wat is een Eigen Kracht-conferentie?

In een Eigen Kracht-conferentie of -bijeenkomst maak je samen met familie, vrienden en overige bekenden, een plan voor de toekomst. De bijeenkomst bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden de zorgen helder gemaakt. Eventueel geven hulpverleners informatie over beschikbare hulp. In het tweede deel maakt de familie, zonder buitenstaanders, een plan. In het laatste deel wordt het plan gepresenteerd. Dit plan wordt leidend voor hulp. Voor Eigen Kracht-conferenties zijn geen wachtlijsten: na aanmelding wordt direct gestart met de voorbereidingen. 

Onafhankelijk coördinator

Een onafhankelijke coördinator van de Eigen Kracht Centrale kan helpen met het samenbrengen van familie, vrienden of bekenden. Ook bij het uitzoeken van informatie, het vinden van een locatie en bij het verzorgen van eten en drinken, helpt de coördinator mee. Verder legt de coördinator de deelnemers alles uit over de bijeenkomst. De taak van de coördinator zit er na een conferentie op. De coördinator heeft geen enkel belang bij de uitkomst, het plan wordt echt het plan van de familie zelf.  

Voor wie is het bedoeld?

Als je in je leven kwesties tegenkomt die je niet alleen kunt oplossen, biedt Eigen Kracht uitkomst. Eigen Kracht kan altijd en overal waar een plan nodig is, worden ingezet. Het bevordert de band met familie en vrienden en meer mensen staan achter het plan en helpen mee. Eigen Kracht is vraaggericht en geeft mensen een stem. Daardoor past het goed bij de moderne wetgeving.