Start sloop Trapjeswijk begin 2009

Foto van auteur

Zwolle – In november 2007 heeft Woningstichting SWZ de bewoners van de Trapjeswijk meegedeeld dat renovatie niet haalbaar is en dat daardoor het gehele plan voor dit gedeelte in Holtenbroek opnieuw ontwikkeld gaat worden. SWZ is de afgelopen periode in gesprek gegaan met de bewonerscommissie. Op basis van die gesprekken zijn besluiten genomen. Het eerste besluit is en blijft dat de renovatie van de Trapjeswoningen definitief financieel en kwalitatief onhaalbaar is.

SWZ moet een onevenredig bedrag per woning (ten minste een negatieve investering van € 60.000,-) bijdragen om renovatie mogelijk te maken. Daarbij blijft de kwaliteit, in relatie tot nieuwbouw, zwaar onder de norm die gevraagd wordt voor nieuwbouw. Als tegemoetkoming in gemiste kansen en gewijzigde plannen ontvangen onder andere de oorspronkelijke bewoners die nu nog in de Trapjeswijk wonen een vergoeding. Verder ontvangt een aantal een bijdrage in de huur voor de tijdelijke woning. Dit is beschreven in de aanvulling op het Sociaal Plan. Het oorspronkelijke Sociaal Plan blijft van kracht met uitzondering van het deel over renovatie van de woningen.

Met de terugkerende bewoners worden individueel afspraken gemaakt over enkele onderdelen voor de nieuw te bouwen woning (bijvoorbeeld gewenste ligging, indeling, voorkeur voor type woning (bijvoorbeeld platdak/puntdak), eengezinswoning of appartement). Hierbij gelden wel de voorwaarden dat de woning moet passen in het nieuw te ontwikkelen plan en dat de realisatie van die woning moet passen binnen het budget voor een sociale eengezinswoning of appartement. Vijftig procent van de woningen zullen sociaal bereikbaar zijn voor de doelgroep (daarbij gaat het om sociale huur of goedkope koop).

Informatieavond 29 mei

De bewoners hebben op 29 mei, tijdens een informatieavond, een toelichting gekregen op de besluiten. Eddy Veenstra, directeur Woningstichting SWZ, lichtte tijdens deze avond de aanvulling op het Sociaal Plan toe. Verder was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook de wethouder, de heer G.J.M. van Dooremolen, was aanwezig.

Planning

Inmiddels is het uitverhuizen bezig en wordt hard gewerkt aan de invulling van de Trapjeswijk. De start van de sloop staat gepland eind januari 2009 en loopt door tot medio 2009. De plannen (stedenbouwkundig en wat wordt er gebouwd) voor de Trapjeswijk worden de komende periode verder uitgewerkt. Daarin wordt meegenomen dat in totaal 350 nieuwe woningen worden opgeleverd in de periode 2010–2012. De ontwikkeling van de Trapjeswijk wordt binnen Woningstichting SWZ opgepakt. Het Projectteam Holtenbroek 1 houdt zich bezig met het afronden van lopende projecten in de Muziekwijk. Zodra SWZ de plannen voldoende heeft uitgewerkt worden belanghebbenden geïnformeerd en betrokken.