Participatiebudget stimuleert deelame arbeidsproces

Foto van auteur

Zwolle – Mensen met recht op bijstand of mensen die zonder uitkering aan het werk willen ondervinden vanaf 1 januari minder belemmeringen om maatschappelijk hun toontje mee te kunnen blazen. Door de invoering van het zogeheten Participatiebudget worden diverse schotten weggehaald tussen de verschillende gemeentelijke geldstromen, die gericht zijn op het krijgen van werk of andere vormen van deelname aan maatschappelijke activiteiten.

De nieuwe regeling geldt ook voor mensen die verplicht of vrijwillig inburgeren, maar ook voor bijvoorbeeld laaggeletterden. Het college van B&W van Zwolle heeft daarvoor de voorbereidingen voor deze maatregel in gang gezet. Zwolle is één van de 24 voortrekkersgemeenten. Het doel hiervan is om de opgedane ervaringen te delen met de omliggende gemeenten met het oog op een soepele invoering. Het participatiebudget geeft de gemeente meer ruimte om meer maatwerk te leveren aan iedereen die wil deelnemen aan het arbeidsproces. “Wij zetten ons in voor in het bijzonder burgers in een kwetsbare positie. In ons handelen staat de klant centraal”, aldus Martin Knol wethouder voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Wij bevorderen de zelfredzaamheid van de klant, waarbij we uitgaan van zijn eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Samen met onze partners in de stad ondersteunen we onze klanten op weg naar werk of andere vormen van deelname aan maatschappelijke activiteiten”.

De gemeente Zwolle is al vrij ver met het weghalen van schotten tussen de gemeentelijke geldstromen van re-integratie, inburgering en educatie:

  • Sinds vier jaar worden inburgeringtrajecten betaald uit inburgeringmiddelen, het werkdeel WWB en educatiemiddelen.
  • De interne bedrijfsvoering is op elkaar afgestemd, evenals de inkoop.
  • Veel (potentiële) klanten zijn redelijk tot goed in beeld

Het Participatiebudget is een uitwerking van de afspraak uit het Coalitieakkoord en het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten. Het streven is om de regeling op 1 januari 2011 in werking te laten treden. Zwolle mikt op de streefdatum van 1 januari 2009. De totale kosten om het Participatiebudget in te voeren bedragen € 320.000, – . Hiervan neemt Zwolle € 95.000, – voor eigen rekening. De rest van het bedrag wordt door het Rijk gesubsidieerd.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Participatiebudget stimuleert deelame arbeidsproces”

  1. Elk initiatief gericht op het krijgen van werk of andere vormen van deelname aan maatschappelijke activiteiten, is welkom 😉

  2. Het participatiebudget geeft de gemeente meer ruimte om meer maatwerk te leveren aan iedereen die wil deelnemen aan het arbeidsproces.

    meer maatwerk… dat zou goed nieuws zijn… of heel slecht nieuws voor alle reïntegratiebureaus die meer bezig lijken met kwantiteit dan kwaliteit.

Reacties zijn gesloten.