Ontwikkeling Stadshagen biedt kansen voor Westenholte

Foto van auteur

De ontwikkeling van Stadshagen biedt kansrijke aanknopingspunten om Westenholte te versterken. Onder het motto: ‘herstellen en verbinden’ heeft het college van burgemeester en wethouders op 28 november 2006 de stedenbouwkundige visie Noordschil Westenholte vastgesteld.

Door de aanleg van de nieuwe Hasselterweg in 2007 wordt het karakter van de Voorsterweg als dorpsontsluitingsweg hersteld. Een uitgelezen kans om dit gebied en daarmee Westenholte een positieve impuls te geven. Dit kan door de wijk aan de noordoostkant te voltooien met een programma dat stedenbouwkundig en programmatisch aansluit bij het dorpse karakter van Westenholte. Hiermee wordt tegelijkertijd een verbinding gelegd naar Stadshagen. De stedenbouwkundige visie geeft vanuit deze gedachte de kaders weer voor de verdere planvorming van het gebied.

Bij de totstandkoming is nadrukkelijk gelet op de aanbevelingen uit de wijkanalyse Westenholte. Daarnaast zijn er twee werksessies georganiseerd met omwonenden om ideeën uit te wisselen en om het plan vorm en inhoud te geven.

Een belangrijke wens van Westenholtenaren kan gerealiseerd worden in dit plan. Driezorg wil een zorgcomplex van huisartsen, fysiotherapie, apotheek in combinatie met seniorenwoningen bouwen. De locatie naast de Rozentunnel is hiervoor gereserveerd en zowel gemeente als Driezorg willen voortvarend met dit project aan de slag gaan. Ook is er ruimte gereserveerd voor nieuwbouw van Wijkcentrum ´t Anker. De haalbaarheid hiervan wordt nog nader onderzocht. Verder biedt het programma mogelijkheden voor de bouw van circa 200 nieuwe woningen en uitbreiding van kleinschalige bedrijfjes. Dit alles wordt geprogrammeerd langs een nieuw in te richten Voorsterweg waar veiligheid en verblijfskwaliteit centraal staan.

De stedenbouwkundige visie wordt op 6 december gepresenteerd aan de bewoners die hebben deelgenomen aan de werksessies. Op 13 december is er een presentatie van het plan tijdens het wijkplatform Westenholte.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Ontwikkeling Stadshagen biedt kansen voor Westenholte”

Reacties zijn gesloten.