SP wil aansluiting Zwolle bij project Vogelaar

Foto van auteur

Zwolle –  De fractie van de SP in Zwolle heeft vandaag vragen gesteld aan het college over het project taalcoaches uit het Deltaplan Inburgering van minister Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie. In dit kader zijn 50 gemeenten (waaronder Zwolle) benaderd om programma’s op te (laten) zetten ten behoeve van zogeheten taalcoaches. Deze gemeenten kunnen hiervoor subsidie van het Rijk aanvragen. De fractie van de SP heeft begrepen dat de gemeente Zwolle zich (nog) niet heeft ingeschreven voor het Deltaplan Inburgering en vraagt het college om dit alsnog te doen.

Enkele gezamenlijke organisaties (VluchtelingenWerk Nederland, Humanitas, Rode Kruis Nederland, Gilde Nederland en Landelijke Netwerk Thuislesorganisaties) hebben de desbetreffende gemeenten gewezen op dit Deltaplan Inburgering en de betrokken gemeenten verzocht hieraan deel te nemen. SP fractievoorzitter Siderius: ‘De gemeente Zwolle heeft zich (nog) niet ingeschreven voor het project taalcoaches. Dit terwijl Humanitas-Zwolle een taalproject heeft dat volledig aansluit bij de doelstellingen van het project van de minister. Humanitas zou de rijksgelden hierbij goed bij kunnen gebruiken. Het is namelijk belangrijk dat de inburgeraars de Nederlandse taal goed leren. Dit project kan daarbij hulp bieden. Het zou daarom goed zijn dat ook de gemeente Zwolle participeert in het project van de minister.’

De SP wil graag van de wethouder weten of de wethouder al gereageerd heeft op de brief van de minister aan de gemeenten. Daarnaast wil de SP graag weten of de wethouder alsnog bereid is deel te nemen aan het project voor taalcoaches, wanneer er organisaties in de stad zijn die voldoen aan de geldende criteria.

 

1 gedachte over “SP wil aansluiting Zwolle bij project Vogelaar”

Reacties zijn gesloten.