GH Zwolle krijgt lectoraat zorg en spiritualiteit

Foto van auteur

Zwolle – De stichting Kennis Ontwikkeling HBO (ministerie OCW) heeft de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle een lectoraat toegekend rond het thema ‘zorg en spiritualiteit’. Centraal staat de aandacht voor de menselijke benadering in de hulpverlening.

Het lectoraat speelt daarmee in op twee tegengestelde tendensen. Enerzijds is er maatschappelijk gezien (weer) meer aandacht voor de invloed van levensbeschouwing, religie en zingeving, anderzijds zijn er trends in de gezondheidszorg zichtbaar die de menselijke benadering juist onder druk zetten (toenemende protocollering, juridisering, fragmentering, vertechnisering en marktwerking in de zorg).

Geloven in je werk

“Aandacht voor spiritualiteit is zeer belangrijk voor de kwaliteit van de hulpverlening”, aldus Gert Westrik, hoofddocent zorg en spiritualiteit van de Gereformeerde Hogeschool. “Het lectoraat zorg en spiritualiteit gaat zich met scholing, onderzoek en kennisontwikkeling richten op dat besef. Wij zien het als onze roeping om daar als Gereformeerde Hogeschool een betekenisvolle rol in te spelen. Dit raakt aan alle kanten onze missie: geloven in je werk.”

Neuman Systems Model

De start van het lectoraat heeft alles te maken met die missie en identiteit van de Zwolse hogeschool. De GH wil werken vanuit een integrale mensbenadering, met een centrale plek voor zingevingaspecten. Die benadering is terug te zien in onder meer het Neuman Systems Model, dat de basis vormt voor het onderwijsprogramma van de opleiding Verpleegkunde van de GH. In dit model wordt de spirituele variabele expliciet benoemd als aspect van het menselijk functioneren en als aandachtsgebied in de zorgverlening.

Kenniskring

Aan het lectoraat zal een kenniskring worden verbonden waarin alle beroepsvelden in de hulpverlening (de maatschappelijke gezondheidszorg, de algemene gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg) vertegenwoordigd zijn. Het lectoraat zorg en spiritualiteit start per 1 september 2008. De Gereformeerde Hogeschool is momenteel bezig met de wervingsprocedure.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)