Rijkssubsidie voor restauratie Zwolse monumenten

Foto van auteur

Zwolle –  De gemeente Zwolle heeft subsidie van het rijk gekregen voor de restauratie van drie monumenten. Het geld is, op grond van de (eenmalige) Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand, door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), namens minister Plasterk, uitgereikt.

De subsidie is bestemd voor oliemolen de Passiebloem aan de Vondelkade, (€ 90.192,–), de fontein op het Van Nahuysplein (€ 178.621,–) en de Statenzaal van het oude provinciehuis aan de Diezerstraat (€ 708.159,–).

Passiebloem

Voor oliemolen de Passiebloem aan de Vondelkade is in 2007 een restauratieplan opgesteld. Aan de molen moeten, naast regulier onderhoud, diverse werkzaamheden plaatsvinden. De huidige molenroeden zijn te licht van constructie en moeten uit het oogpunt van toekomstige veiligheid worden vervangen. Verder moet het kruiwerk worden gereviseerd en de stelling en de vang worden hersteld.

Fontein Van Nahuysplein

Het jaarlijks onderhoud van de Fontein op het Van Nahuysplein is niet meer afdoende. Na circa 30 jaar moet onder andere het zinkwerk, de betonconstructie, het leidingennet, het waterbassin, het schilderwerk en de installatie worden gerestaureerd. Daarvoor is in 2007 een restauratieplan opgesteld. De fontein is in 1892 door de Zwolse burgers aan burgemeester mr. W.C.Th. van Nahuijs geschonken ter gelegenheid van diens 25-jarig ambtsjubileum.

Statenzaal

Voor de Statenzaal (voormalig provinciehuis, Diezerstraat) is een restauratieplan opgesteld waarbij hoofdzakelijk het exterieur wordt gerestaureerd. Het betreft het restaureren van de gevels, het vervangen van dakbedekkingen waaronder leiwerk en het restaureren van diverse ornamenten. Het monument is gebouwd in 1897-1898 in neogotische stijl naar ontwerp van rijksbouwmeester J. van Lokhorst.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)