Hbo-opleiding op maat voor justitiële jeugdinrichting

Foto van auteur

Zwolle – Justitieel pedagogisch centrum De Sprengen in Wapenveld gaat samenwerken met Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle om medewerkers van de justitiële jeugdinrichting voor jongens bij te scholen van mbo- naar hbo-niveau. Windesheim ontwikkelt en verzorgt een verkort opleidingstraject Sociaal Pedagogische Hulpverlening op maat voor de praktijk van de justitiële jeugdzorg. Binnen justitie is De Sprengen de eerste instelling die op deze manier met een hogeschool aan de slag gaat om het opleidingsniveau van de medewerkers te verhogen.

De inzichten en ervaring van De Sprengen met het begeleiden van deze groep jongeren worden verwerkt in de inhoud van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De hogeschool voegt onderdelen van de reguliere opleiding samen tot een maatwerktraject voor het justitieel pedagogisch centrum. De samenwerking verrijkt de Windesheim-opleiding met specifieke kennis, waarvan ook andere – toekomstige – studenten SPH zullen profiteren.

Veeleisend werk

De Sprengen heeft momenteel circa 150 medewerkers, van wie een groot deel een mbo-opleiding heeft. Het werk vraag echter in toenemende mate om hoger geschoolde mensen. Het begeleiden van jongeren in de justitiële jeugdzorg werd de afgelopen jaren complexer. Hulpverleners moeten kunnen samenwerken in een staf met andere specialisten, zoals psychiaters en orthopedagogen, en er worden hoge eisen gesteld aan observatie en verslaglegging. Om die reden stuurt de overheid op het hbo-niveau van medewerkers en legt de inspectie in haar rapporten nadruk op kwaliteit en scholing. De samenwerking met Windesheim is een belangrijke stap in deze ‘upgrading’.

Kennis van justitiële jeugdzorg

Voor De Sprengen is de samenwerking met Windesheim ook een manier om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Het is lastig om nieuwe mensen te vinden met de juiste kennis en kwaliteiten. Afgestudeerde SPH’ers missen vaak de gewenste aansluiting bij justitiële jeugdzorg en de nodige levenservaring. De Sprengen kiest er daarom voor de eigen medewerkers bij de scholen op hbo-niveau. Door de samenwerking investeert De Sprengen echter ook in de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding SPH en indirect daarmee in toekomstige werknemers met meer kennis van justitiële jeugdzorg.

 

Les ‘op de werkvloer’

Windesheim en De Sprengen hebben elkaar gevonden in een wederzijdse behoefte aan en visie op onderwijs dat dicht bij de praktijk in de (justitiële) jeugdzorg staat. De jeugdinrichting liep rond met plannen voor een opleiding ‘op de werkvloer’ en de hogeschool wilde het reguliere onderwijs verrijken met juist expertise uit dit werkveld. Dit maatwerktraject voor De Sprengen past goed bij twee andere speerpunten van de hogeschool: de ‘minors’ Jeugd en Gezin en Psychiatrie en Verslaving. Het eerste opleidingsjaar wordt door Windesheim volledig verzorgd op locatie bij de Sprengen. Zowel Windesheim als De Sprengen besteedt extra aandacht aan de begeleiding van de medewerkers, die een veeleisende baan en privé-leven voor drie jaar gaan combineren met een pittige studie.