SWZ investeert bijna 100 miljoen in Zwolle

Foto van auteur

SWZ heeft deze week haar begroting voor 2007 vastgesteld. Binnen de begroting is een omvangrijk investeringsprogramma opgenomen. Voor nieuwbouw van huurwoningen, groot onderhoud aan woningen en wijkvernieuwing is een bedrag van bijna Ã¢â€šÂ¬ 100 miljoen geraamd. Ook zijn de budgetten voor wijkbeheer en sociaal beheer verhoogd. Verder introduceert SWZ in 2007 een nieuw beleid om de dienstverlening aan haar huurders en nieuwe bewoners te verhogen.

De afgelopen jaren heeft SWZ haar positie op de woningmarkt versterkt. Gericht is gewerkt aan het verwerven van locaties waar woningen kunnen worden gebouwd. De komende jaren worden deze projecten uitgevoerd. In 2007 wordt gestart met nieuwbouwprojecten in Dieze, Assendorp, Holtenbroek en Stadshagen. De wijkvernieuwing in Holtenbroek wordt voortvarend voortgezet. In 2007 betreft dit naast Holtenbroek I ook de Trapjeswijk. Om het woningbezit verder te moderniseren, worden op diverse plaatsen in Zwolle groot onderhoudprojecten uitgevoerd. Voor sociaal beheer en het verbeteren van de leefbaarheid heeft SWZ in 2007 bijna Ã¢â€šÂ¬ 1 miljoen opgenomen. Dit heeft onder andere betrekking op het aanpakken van de woonomgeving, het realiseren van alternatieve woonvormen, het opknappen van voortuinen en het verbeteren van speelwerktuigen in diverse wijken.

 SWZ opent in 2007 haar nieuwe Woonwinkel aan het Lübeckplein in Zwolle. Hier moeten straks huurders en woningzoekenden nog beter worden ontvangen en geholpen. Eén van de zaken die in 2007 wordt uitgewerkt, is het ontwikkelen van een menukaart voor huurders, waarbij men kan kiezen uit verschillende vormen tussen huur en koop. In 2007 verwacht SWZ ruim 70 bestaande huurwoningen te verkopen. Dit aantal loopt de komende jaren op.

In de begroting is een doorkijk voor de komende vijf jaar opgenomen. SWZ heeft in deze periode bijna 1.800 nieuwe woningen gepland. Hiervan is circa 75% huur en 25% koop. Het accent ligt voor SWZ dan ook de komende vijf jaar op het daadwerkelijk uitvoeren van deze projecten, niet zozeer op het uitbreiden van de projectenportefeuille. Eén van de overige pijlers van SWZ is het blijven matigen van de huurverhoging. De gemiddelde huurverhoging tot 2012 wordt geraamd op 2,5%. Dit, ondanks de uitgebreide mogelijkheden om de huurverhogingen verder op te voeren.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)