Goed jaar voor het RBT Vechtdal-IJsseldelta

Foto van auteur

Zwolle – Het jaar 2007 is voor het RBT Vechtdal-IJsseldelta (voorheen de VVV) een uitstekend jaar geweest. Zowel inhoudelijk als op financieel gebied zijn er goede resultaten geboekt. Het RBT heeft zelfs als een van de weinige (toeristische) marketingorganisaties in Nederland een goedkeurende accountantsverklaring voor de jaarrekening ontvangen.

In 2007 is een organisatiewijziging doorgevoerd die in 2008 volledig operationeel moet zijn. Hierbij staan de drie merkgebieden, te weten Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en Zwolle centraal. Het resultaat zal zijn dat door middel van zogenaamde platforms ideeën en initiatieven in de merkgebieden worden geïnventariseerd, getoetst en zo mogelijk gestalte worden gegeven middels merkmarketing en een vast promotiepunt. Om dit proces te optimaliseren is per gebied de zogenoemde merkleider aangesteld, die verantwoordelijk is voor alle zaken in het gebied. De platforms moeten gaan fungeren als een soort motor die van onderaf de creativiteit in verschillende sectoren bundelt. Door deze bundeling van krachten ontstaat de mogelijkheid het gebied nog aantrekkelijker te maken voor de eigen bewoners en de toeristen.

De geboorte van een nieuw toeristisch merk

Een voorbeeld van een dergelijk intensief samenwerkingstraject tussen bedrijfsleven, overheden en het RBT was het merkontwikkelingstraject in het Vechtdal. Door deze samenwerking is een nieuw merkbeeld voor het Vechtdal ontwikkeld, de magenta steenanjer en werd de naam veranderd van Overijssels Vechtdal in Vechtdal Overijssel. 2007 was ook het jaar van de geboorte van de nieuwe toeristische regio, de IJsseldelta. Een polderdelta die omzoomd wordt door water en de (Hanze)steden Kampen, Zwolle en Hasselt. Een nieuw ‘merk’ met veel potentie en ambitie.

Grote evenementen en groeiend aantal bezoekers

Maar er gebeurde natuurlijk veel meer. Onder andere op het gebied van evenementen. Naast de oude vertrouwde waren er ook nieuwe (mede) door het RBT geïnitieerde evenementen, zoals Roots, Reli & Rage en Leontien’s Ladies Ride. Niet alleen tijdens deze evenementen waren er veel bezoekers, de VVV vestigingen van het RBT kregen in het jaar 2007 meer bezoekers dan de voorgaande jaren. Ook een teken dat het RBT voor zowel de toerist als de plaatselijke bewoner een belangrijke rol vervult.

Voor het uitgebreide jaarverslag kunt u terecht op www.rbtvechtdalijsseldelta.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)