Campagne ‘huiselijk geweld bij ouderen’

Foto van auteur

Zwolle – Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) brengt deze zomer het huiselijk geweld bij ouderen onder de aandacht. Dit doet het ASHG ondermeer door een speciale ouderencampagne te voeren in  de regio’s Twente, IJssel-Vecht, Noord- Veluwe en de gemeentes Deventer, Raalte, Olst en Wijhe. Daarbij benadert het ASHG in eerste instantie ouderenorganisaties en instellingen die met ouderen te maken hebben. De organisatie heeft met dat doel voor ogen een signaalkaart ontwikkeld, die herkenning van geweld bij ouderen of ontspoorde ouderenzorg mogelijk maakt.

Huiselijk geweld onder ouderen wordt meer zichtbaar. Naar schatting wordt ruim 5% van de zelfstandig wonende ouderen mishandeld. Dit gebeurt niet zelden door zogenaamde mantelzorgers. Ouderen die nog thuis wonen zijn vaak bijzonder kwetsbaar omdat ze een geïsoleerd leven leiden en afhankelijk zijn van anderen. Maar ook beroepskrachten in oudereninstellingen kunnen overgaan tot huiselijk geweld als zij overbelast raken. Hoge werkdruk of het ontbreken van vaardigheden en kennis om mensen die van hun zorg afhankelijk zijn te begeleiden, maakt dat huiselijk geweld op de loer ligt. Ouderen zijn vaak zelf nauwelijks bereid of in staat om over te gaan tot melding. Factoren als schaamte, angst voor vergelding en loyaliteit jegens de dader spelen daarbij een rol.

Signalen

Het is niet eenvoudig om te constateren of iemand te maken heeft met huiselijk geweld. De betrokkene wil het graag verborgen houden voor de omgeving, omdat hij of zij zich schuldig voelt, zich schaamt of angstig is. Vaak zijn er wel allerlei signalen die wijzen op mogelijk huiselijk geweld. Die signalen hoeven niet altijd te betekenen dat er sprake is van huiselijk geweld, maar hoe meer signalen er zijn hoe groter de kans is dat er sprake is van huiselijk geweld.

Wat betreft huiselijk geweld bij ouderen, heeft het ASHG de volgende signalen op een rijtje gezet:

De oudere

  • geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen
  • maakt een depressieve en verwarde indruk
  • ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd
  • krijgt geen gelegenheid om alleen met andere mensen te praten
  • is geld of spullen kwijt

De verzorger

  • geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen
  • toont zich onverschillig voor het welzijn van de oudere
  • vertoont verschijnselen van overbelasting
  • probeert andere mensen buiten de deur te houden
  • scheldt of schreeuwt tegen de oudere in de aanwezigheid van bijvoorbeeld de arts of hulpverlener

Doe iets

Huiselijk geweld is niet normaal. Hoe eerder wordt ingegrepen, hoe groter de mogelijkheden zijn om het huiselijk geweld te stoppen. Mensen die te zelf maken hebben met huiselijk geweld of die huiselijk geweld in hun omgeven denken te herkennen, kunnen contact opnemen met het ASHG.

Het ASHG is voor hulp of informatie bereikbaar via 0900 126 26 26. 

(5 cent per minuut, daarna geldt het lokale tarief)

Bij het ASHG kunnen bellers anoniem terecht, maar er kan effectiever hulp geboden worden als men zich bekend wil maken.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)