SP wil luchtkwaliteit AA-landen waarborgen

Foto van auteur

In het bestemmingsplan AA-landen, dat vanavond in een raadsvergadering behandeld gaat worden, is door de SP vastgesteld dat er op diverse locaties in de wijk overschrijdingen plaatsvinden van het NO2-gehalte. Tevens constateert de partij dat grote overschrijdingen plaatsvinden van PM10 (fijnstof) ter plaatse van het kruispunt Zwartewaterallee-Rijnlaan.

De SP is van mening dat gezondheid van groot belang is voor de rest van je leven en dat daarom deze overschrijdingen ontoelaatbaar zijn. De partij vindt dat preventieve acties de gevolgen kunnen beperken. De SP roept het college op zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen voor terugdringing van deze waarden om de luchtkwaliteit in de AA-landen te waarborgen en dient daarvoor een motie in.

In het bestemmingsplan AA-landen wordt gesproken (pagina 38) over de luchtkwaliteit en de jaarlijkse overschrijdingen van het NO2-gehalte op diverse locaties. Het gas ontstaat door uitstoot van elektriciteitscentrales, zware industrie en wegtransport. Bij opnemen in het menselijk lichaam kunnen longbeschadigingen optreden. Ook de rode bloedlichamen worden door dit gas aangetast, met als gevolg minder zuurstofopname. Tevens wordt er in diezelfde paragraaf gesproken over een overschrijding van PM 10. Fijn stof of PM-10 (particulate matter < 10 µm) is een complexe mix van deeltjes die verschillen in vorm, grootte en chemische samenstelling. Naast natuurlijke bronnen zijn vooral menselijke activiteiten verantwoordelijk voor de concentraties van PM-10 in de buitenlucht. Uit epidemiologische onderzoeken is vast komen te staan dat blootstelling aan de huidige concentraties PM-10 (45 µg/m3) nadelige gezondheidseffecten bij mensen tot gevolg kan hebben. In de eerste Europese dochterrichtlijn lucht worden grenswaarden voor PM10 geformuleerd. De jaargemiddelde concentratie mag niet hoger zijn dan 40 µg/m3 en tegen 2010 niet hoger dan 20 µg/m3. Momenteel wordt er ter plaatse van kruispunt Zwartewaterallee – Rijnlaan een concentratie van 92 ug/m3 gemeten.

SP Zwolle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)