PvdA bezorgt boeken op basisscholen in actie tegen laaggeletterdheid

Foto van auteur

PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof boeken op Zwolse basisscholen
Foto: PvdA Zwolle

Zwolle – De actie van de PvdA, boekhandel Westerhof en de VoorleesExpress om een boek cadeau te geven, leverde meer dan tweehonderd donaties op. Met een beetje hulp bezorgt PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof ze op Zwolse basisscholen. De vrijwilligers van de VoorleesExpress zorgen dat ze terechtkomen bij taalarme gezinnen.

In de gemeente Zwolle heeft zo’n negen procent van de inwoners een taalachterstand. Naar schatting heeft een op de negen Zwollenaren tussen de zestien en 65 jaar moeite met taal, rekenen en internet. Om laaggeletterdheid tegen te gaan, doen de PvdA, boekhandel Westerhof en de VoorleesExpress jaarlijks mee aan de acties ‘Geef een boek cadeau’. De afgelopen maanden doneerden Zwollenaren meer dan tweehonderd boeken bij boekhandel Westerhof.

“Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om mee te kunnen doen aan de maatschappij”, zegt Wolthof. “Alle kinderen verdienen gelijke kansen in het onderwijs. Kinderen uit een gezin waar niet veel met ze wordt gesproken of gelezen, beginnen met een achterstand op de basisschool die vaak niet meer in te halen is. Om laaggeletterdheid tegen te gaan moet je op jonge leeftijd lezen stimuleren. Daarom is de actie ‘Geef een boek cadeau’ belangrijk. Mooie boeken stimuleren tot aanraken, bladeren en nodigen uit tot lezen. De brief voor de koning van Tonke Dragt en Max en de Maximonsters van Maurice Sendak zijn van die mooie boeken. Hoe fijn is het dat deze boeken straks op alle Zwolse basisscholen en bij taalarme gezinnen te vinden zijn.”

Samen met boekhandel Westerhof, de VoorleesExpress is het doel van de PvdA dat kinderen in Zwolle zoveel mogelijk opgroeien tussen de boeken. “Wanneer kinderen op jonge leeftijd met mooie boeken in aanraking komen, stimuleer je dat ze makkelijker en met plezier gaan lezen.”

Vorig jaar bezorgde de PvdA samen met de VoorleesExpress ruim 250 prentenboeken van Woeste Willem bij taalarme gezinnen. Ook aan deze actie deden de klanten van boekhandel Westerhof mee. Dit jaar waren er twee boekenacties: ‘Geef een boek cadeau’ met De brief voor de koning van Tonke Dragt en ‘Geef een prentenboek cadeau’ met Max en de Maximonsters van Maurice Sendak. Samen met de VoorleesExpress schenkt de PvdA alle Zwolse basisscholen en taalarme gezinnen een exemplaar van beide boeken.