Drugsgebruik Zwollenaren in beeld door rioolonderzoek

Foto van auteur

Cannabis
Foto: Pixabay

Zwolle – Het drugsgebruik in Zwolle is vergelijkbaar met andere steden. Een nulmeting op basis van rioolwateronderzoek heeft dit uitgewezen, aldus de gemeente.

Maar er zijn wel verschillen zegt de gemeente: “Zo wordt 3MMC in Zwolle aanmerkelijk meer gebruikt dan elders. Ook het amfetaminegebruik (speed) is hoog. Om het gebruik terug te dringen, wil Zwolle vol inzetten op preventie en repressie. Met herhaalde metingen is vanaf nu monitoring, evaluatie en zo nodig bijsturing of intensivering mogelijk.”

Uit onderzoek naar drugsresten in rioolwater blijkt dat dagelijks in Zwolle ruwweg 4600 lijntjes coke, 5900 lijntjes speed, 7700 joints en 1500 snuifjes 3/4MMC worden gebruikt. “Het drugsgebruik in Zwolle doet niet onder voor dat in andere steden,” concludeert de gemeente.

Het onderzoek is begin vorig jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd door wateronderzoeksinstituut KWR en waterschap WDODelta. Gemeente Zwolle: “Signalen wezen op toenemend gebruik en problematiek, maar de duiding van oorzaken en gevolgen blijkt nog niet zo eenvoudig. Om beter zicht op de problematiek te krijgen, werd onderzocht hoeveel middelen in Zwolle worden gebruikt, en hoe zich dat verhoudt tot de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.”

Chrystal meth bleek in Zwolle niet boven een meetbare grenswaarde te komen. Het gebruik van cocaïne en XTC ligt een kwart tot ruim de helft lager dan in de vergeleken steden. Hasj en wiet zijn vergelijkbaar met Utrecht en Eindhoven, maar ruim veertig procent lager dan in Amsterdam en Den Haag. Het gebruik van het veel goedkopere speed ligt drie keer hoger dan in Amsterdam, en is vergelijkbaar met Utrecht en Eindhoven. De gemeten hoeveelheden 3/4MMC in het Zwolse rioolwater belopen een veelvoud van die in andere steden.

Volgens het onderzoek gaat het meeste geld in Zwolle om in cannabisproducten: naar schatting 26.000 euro per dag. Gemeente Zwolle: “Omgerekend kunnen de vier Zwolse coffeeshops kantjeboord voldoen aan de lokale vraag, maar gezien de regiofunctie is geregelde bevoorrading via de achterdeur aannemelijk.”

“Coke (11.000 euro per dag) en speed (2100 euro) zijn illegaal en moeten via dealers of op straat worden gekocht. Professionals zien stijgende overlast met dealers, gebruikende daklozen en (migranten)jongeren. 3MMC is te koop via de post, maar gezien de sterke hunkering (craving) die gebruikers ontwikkelen, ligt een dagelijks bezoek aan dealers op de loer,” stelt de gemeente Zwolle.

“Duiding van oorzaken en gevolgen van drugsgebruik blijft ingewikkeld,” vindt de gemeente, “maar professionals melden een samenhang met toenemende problemen op het gebied van schooluitval, problemen in het gezin, geweld en letsel. Tijdens lockdowns is de gemakkelijke beschikbaarheid van middelen voor 18- tot 25-jarigen, bij wijze van ‘zelfmedicatie’, een reëel risico.”

Met een integrale inzet op jeugd en veiligheid wil de gemeente het gebruik en daarmee samenhangende problemen terugdringen. Ook wil ze bekijken of de huidige inzet daarvoor toereikend is. In vervolg op deze nulmeting moet normalisatie van drugs onder jongeren worden tegengegaan, stelt de gemeente Zwolle. “Alle plannen daarvoor zijn of worden in uitvoering gebracht, zoals aanpassingen van de APV. Dankzij goede metingen kan nu worden bijgehouden of dat voldoende is of dat extra inzet nodig wordt.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Drugsgebruik Zwollenaren in beeld door rioolonderzoek”

  1. Dus met metingen in het riool moet worden bijgehouden hoe het gaat met het drugsgebruik (onder jongeren?). Het moet toch niet gekker worden in Nederland. Ik zie vanuit mijn woning regelmatig de dealers die ook aan jongeren leveren. Helaas pindakaas, de politie komt niet. Dealers delen gratis drugs uit aan jongeren in Park de Weezenlanden, zie de Stentor. Gaan we niet eens de koe bij de horens vatten? Lees: de dealers hard aanpakken?

  2. Dolf, zou de informatie niet beter gebruikt kunnen worden om in te zetten op voorkomen van gebruik onder jongeren? Volgens mij is dat ook het doel. Volgens mij willen we hier geen War on Drugs. Dat is een onhaalbare opdracht.
    Wel de uitwassen, zoals overlast en geweld.

  3. Het meten van drugsgebruik door rioolonderzoek is een middel om drugsproductie en gebruik in beeld te brengen. Erg handig, maar het zegt nog niets over het gebruik onder jongeren, het geeft geen leeftijdscategorie aan. En dat het drugsprobleem ernstig is, kunnen we niet alleen in de media lezen, maar ook op straat. Zie ook recente publicaties in de Stentor waar jongeren gratis drugs in park de Weezenlanden krijgen aangeboden. Wil je inzetten op voorkomen van drugsproblemen, zet dan in op de handel stoppen. In het riool kijken is kijken bij de achterdeur: de handel die door de voordeur gaat, dat moet aangepakt. Dank voor je reactie, Rob. Maar zo denk ik erover.

Reacties zijn gesloten.