Swollwacht en SP ontstemd over gang van zaken rond RTV Focus Zwolle: ‘Al eerder signalen dat faillissement onafwendbaar is’

Foto van auteur

RTV Focus betaalde de huur niet in de Stadkamer, ondertussen zijn ze verhuisd naar een goedkopere locatie aan de Burgemeester Roelenweg.
Foto: Peter Denekamp

De fracties van Swollwacht en de SP zijn ontstemd over de huidige stand van zaken bij de in opspraak geraakte lokale omroep van RTV Focus. De brief die wethouder Monique Schuttenbeld eerder vandaag stuurde, kwam voor de fracties als een totale verrassing. De Zwolse gemeenteraad is sinds vorige week met reces en morgen volgt het zomerreces voor het college van burgemeester en wethouders.

In de brief schetst de wethouder een zorgwekkend beeld over de financiële situatie van de omroep. Sinds 2020 ontvangt RTV Focus subsidie van de gemeente, maar tot op heden ontbreken de financiële verantwoordingen en accountantsverklaringen over alle boekjaren. “Wij vinden het schokkend dat het college rept van ‘financiële uitdagingen’ daar waar zo tastbaar sprake is van financieel wanbeleid,” zegt Silvia Bruggenkamp, fractievoorzitter van Swollwacht. “Er zijn schulden, er wordt nu getracht een schuldregeling te treffen, terwijl wij eerder signalen hebben gehad dat een faillissement onafwendbaar was.”

Geen financiële verantwoording
Koen van Baal, gemeenteraadslid van de SP, sluit zich daarbij aan: “Dit kon iedereen al zien aankomen. Vorig jaar was er al geen financiële verantwoording.” Hij noemt het “erg gul” dat de gemeente heeft aangeboden om een accountant te willen betalen die zich moet buigen over de boekhouding van RTV Focus.

Bij Swollwacht heerst er veel ongenoegen dat er nog steeds geen programmabeleidbepalend orgaan (PBO) is bij RTV Focus. De belangrijkste en tevens een wettelijke eis waar iedere lokale omroep aan moet voldoen. In het PBO horen mensen uit de stad te zitten die beoordelen of de omroep voldoende media-aandacht schenkt aan verschillende, relevante onderwerpen. In 2019 presenteerde RTV Focus haar beleidsplan aan de gemeenteraad, daarin stonden elf namen met portretfoto’s van de leden van het PBO. Achteraf werd duidelijk dat het merendeel van de zogenaamde leden geen enkele rol speelde in het PBO.

Externe deskundige inhuren
De wethouder geeft RTV Focus tot 13 november de tijd om alsnog een PBO te presenteren. “Dat had er natuurlijk allang moeten zijn en het hebben van een PBO was een van de redenen waarom destijds is gekozen voor RTV Focus,” zegt Bruggenkamp.

De wethouder heeft besloten om een externe deskundige in te huren om RTV Focus te helpen met verder professionaliseren. De bedoeling is dat de omroep Zwollenaren dan optimaal van nieuws en programma’s kan voorzien. Op dit moment ontvangt RTV Focus tonnen subsidie, maar is gestaakt met het maken van tv-programma’s omdat deze te duur zijn. De omroep beschikte vanwege wanbetalingen al niet meer over het digitale radiosignaal DAB+.

Portemonnee niet trekken
Op haar website plakt de omroep voornamelijk kant-en-klaar aangeleverde persberichten. Het meest recente bericht werd twee dagen geleden gepubliceerd door de omroep, een persbericht van de gemeente Zwolle. De door een persvoorlichter van de gemeente geschreven tekst gaat over het uitreiken van een cultuurprijs door wethouder Schuttenbeld.

“De gemeente gaat nu veel geld betalen voor het inhuren van externe deskundigheid. Dit had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren,” zegt Bruggenkamp. “Deze hele gang van zaken geeft ons geen enkel vertrouwen en dat betreuren wij zeer.” Koen van Baal denkt daar anders over. “Wat ons betreft, gaat de gemeente de portemonnee niet trekken om RTV Focus te redden,” aldus de SP’er.

“Wij hechten enorm veel waarde aan een goede, een echte lokale omroep en we zien nu vooral een karikatuur,” besluit Bruggenkamp.

Foto 1
RTV Focus betaalde de huur niet in de Stadkamer, ondertussen zijn ze verhuisd naar een goedkopere locatie aan de Burgemeester Roelenweg. - Foto: Peter Denekamp
RTV Focus betaalde de huur niet in de Stadkamer, ondertussen zijn ze verhuisd naar een goedkopere locatie aan de Burgemeester Roelenweg.
Foto: Peter Denekamp