Zeldzame Grote modderkruiper gevonden

Foto van auteur

Bij de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Hasselterweg zijn twee exemplaren van de zeldzame Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) gevonden. Medewerkers van de Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) hebben de vissen weer uitgezet in de tegenover gelegen Bisschopswetering.

Onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden van de nieuwe Hasselterweg is het verplaatsen van een sloot. Daarom heeft de gemeente aan de Stichting RAVON gevraagd om van tevoren te onderzoeken welke dieren in de sloot leven en eventueel naar andere wateren verplaatst zouden moeten worden. Het vermoeden was dat de Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) in de sloot zou leven, omdat deze vis al eens eerder in Stadshagen is gevonden. Dat was niet zo, maar de nog zeldzamere Grote modderkruiper was er dus wel. Daarnaast hebben de medewerkers van de Stichting RAVON snoeken, tiendoornige stekelbaarzen, vetjes, alvers en blankvoorns gevonden.

De Grote modderkruiper leeft in wateren met een dikke modderlaag. Het is een bodembewoner die in staat is in zuurstofarm water te overleven. Wanneer het zuurstofgehalte van het water erg laag wordt, hapt de modderkruiper lucht aan de oppervlakte. De vis komt voor in grote en kleine plassen en meren, sloten, kleine rivieren, beken en moerassen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Zeldzame Grote modderkruiper gevonden”