Vakbond adviseert aanbesteding WMO te herroepen

Foto van auteur

De SP-fractie ontving woensdag een schrijven van de bond AbvaKabo. Onlangs is bekend geworden dat verschillende gemeenten in Friesland (o.a. Franekeradeel, Harlingen, Terschelling) de omstreden aanbestedingen van de huishoudelijke zorg, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben herroepen. Honderden werknemers behouden daardoor hun werk en arbeidsvoorwaarden. De Friese gemeenten voeren aan dat dreigende juridische procedures hun tot inkeer hebben gebracht.

Eind oktober stelde wethouder Dannenberg nog tijdens het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over de aanbesteding in Zwolle, dat een ingezette aanbestedingsprocedure onomkeerbaar is en dat het onmogelijk zou zijn om tijdens het spel de spelregels te wijzigen. Dit is wel mogelijk, zo blijkt nu in Friesland. De SP is van mening dat Zwolle een voorbeeld moet nemen aan deze Friese gemeenten en de omstreden aanbesteding moet herroepen. “Het is ontoelaatbaar dat honderden thuiszorgmedewerkers van de ene op de andere dag op straat worden gezet of moeten vrezen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er grote onrust ontstaan onder cliënten die hun vaste hulp dreigen te verliezen”, zegt de SP De partij stelt daarom een aantal vragen aan het college.

De SP wil dat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt bepaald dat bij wisseling van zorgaanbieder het personeel met behoud van arbeidsvoorwaarden kan overgaan en dat cliënten hun vaste hulp kunnen houden. Verder wil de SP dat in de wet de kwaliteit beter wordt gewaarborgd.

Ook AbvaKabo FNV is van mening dat het Zwolse college de aanbestedingen moet herroepen. Zij roepen andere gemeenten op, om met essentiële tekortkomingen in de aanbesteding van huishoudelijke zorg het Friese voorbeeld te volgen.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen: 

 1. Is het college op de hoogte van het feit dat diverse Friese gemeenten de aanbesteding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben herroepen? En wat is de visie van het college op deze ontwikkeling?
 2. Welke grondslagen betreffen de uitspraken van wethouder Dannenberg met betrekking tot de onomkeerbaarheid van de aanbestedingen van de WMO?
 3. Is het college het met de SP eens dat de aanbestedingen wel degelijk kunnen worden herroepen? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college, gezien de grote onrust die is ontstaan onder het personeel en de cliënten van thuiszorginstellingen, van plan om de aanbesteding van de WMO te heroverwegen? En zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid om de bepalingen in de voorlopige aanbestedings­contracten te wijzigen en keiharde garanties op te nemen ten aanzien van het behoud van de arbeidsvoorwaarden en salariëring van het personeel en van de vaste hulp voor iedere cliënt? En zo nee, waarom niet?
 6. Kan het college nog steeds waarborgen dat de kwaliteit van de zorg niet achteruit zal gaan t.a.v. de huidige situatie?

 

Wij verzoeken u om deze vragen z.s.m. te beantwoorden.

Namens de SP-fractie

Tjitske Siderius

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Vakbond adviseert aanbesteding WMO te herroepen”

 1. Ik ben bang dat als de gemeente Zwolle haar door Den Haag opgelegde ‘verzorgingskeutel’ intrekt – de drie zorgorganisaties die Icare uit de markt wisten te prijzen -ongetwijfeld met een schadeclaim zullen komen.
  Dat zullen dan leuke ‘leuke’ gerechtelijke-procedures gaan opleveren. En dat kost natuurlijk ook weer bakken met geld -dat v?©?©l en v?©?©l beter aan de zorg z?©lf had kunnen worden besteed.
  Zorg is in ons land plotseling dikke-vette business geworden.

 2. Weet ik niet. Maar ik ben bang dat Icare juridisch gezien niet erg sterk staat. De gemeente Zwolle voert immers de regeltjes uit die haar door politiek Den Haag zijn opgelegd? Ik zal het in elk geval met m?©?©r dan grote belangstelling blijven volgen. Het schijnt trouwens dat een paar gemeenten in het noorden van het land -de zaakjes te hebben terug gedraaid. Hoe dat precies zit -moet ik ook maar uit het nieuws halen

Reacties zijn gesloten.