270 Scholieren bemiddelen in Cyprus

Foto van auteur

Zwolle – Vandaag onderhandelen 270 scholieren uit verschillende provincies over de oplossing van gewelddadige wereldconflicten namens de betrokken partijen; van presidenten tot rebellenleiders en van burgers tot hulpverleners. Het Meander College vertegenwoordigt de provincie Overijssel.

img_1433.jpg

Het Meander College uit Zwolle behandelt het conflict in Cyprus. Er is onenigheid over de vraag of het eiland als één zelfstandig geheel door moet gaan, of verdeeld moet worden in een Grieks deel en Turks deel. Een aantal van de Grieks Cypriotische bewoners willen een eigen staat of bij Griekenland horen. Griekenland steunt hen hierin. Turkije wil ‘zijn deel’ van Cyprus liever niet opgeven, maar moet tegelijkertijd het conflict oplossen om tot de EU toe te mogen treden. Al met al een heleboel partijen die verschillende doelen nastreven. De inspanningen van verschillende bemiddelaars (o.a. van Kofi Annan) om tot een overeenkomst te komen, hebben tot nu niets opgeleverd. 

img_1426.jpg

img_1420.jpg

 img_1429.jpg

Door middel van een rollenspel wordt duidelijk wat er allemaal komt kijken bij het opstellen van een vredesakkoord. Zullen de Meander-leerlingen het voor elkaar krijgen wat de wereldleiders niet lukt? Aan het eind van de middag worden de uitkomsten van de vredesonderhandelingen aangeboden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken door middel van foto- en videoverslagen. De scholen worden in verbinding gesteld met een podium op het HIP festival in Den Haag (zie www.hip-day.com), waarop de bevindingen en het akkoord gepresenteerd worden. Tevens brengen de leerlingen een advies uit over de rol die Nederland kan spelen in de oplossing van de conflicten.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)