Groene fractie wil praktijk homohuwelijken behouden

Foto van auteur

De fractie GroenLinks/De Groenen is tevreden over de bestaande praktijk in Zwolle rondom het voltrekken van homohuwelijken. In het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie is een passage opgenomen die verwijst naar het homohuwelijk. VVD Zwolle heeft over dezelfde kwestie vragen aan het college gesteld. De VVD wil weten of het Zwolse gemeentebestuur het eens is, dat ambtenaren geen verschil mogen maken tussen een huwelijkssluiting van homo’s of hetero’s.

De strekking is dat de rechtspositie van ambtenaren van de burgerlijke stand die gewetensbezwaren hebben tegen het voltrekken van homohuwelijken moet worden geregeld. In de pers is daarover gisteren gemeld dat de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Haarlem en Leeuwarden niets zien in welke vorm van wijziging van de bestaande praktijk. De fractie GroenLinks/De Groenen is tevreden met de bestaande praktijk die in Zwolle wordt toegepast. Daardoor ondervinden homoparen geen belemmeringen en zo hoort het ook. De mogelijkheden voor homoparen om zich in de echt te verbinden mogen niet worden ingeperkt.

Voor de groene fractie is het uitgangspunt dat het huwelijk een feestelijke dag moet zijn voor hetero- en homoparen en dat ambtenaren van de burgerlijke stand of bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand daar een professionele en sfeerbepalende rol in spelen.

GL/DG verwacht dan ook geen wijziging in de Zwolse gang van zaken bij homohuwelijken en vindt dat ambtenaren van de burgerlijke stand bereid moeten blijven om homohuwelijken te sluiten.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)