Stadshagen veiliger en beter bereikbaar

Foto van auteur

Zwolle – Het uitvoeringsplan voor een veiliger en bereikbaar Stadshagen is gepresenteerd door burgemeester en wethouders van Zwolle. In de Zwolse wijk worden maatregelen genomen voor het fietsverkeer en komt onder meer een autoverbinding tussen Breecamp-Oost en Breezicht. Verder worden rotondes aangepast en wordt de bewegwijzering verbeterd.

16-09-2011_ontsluiting_stadshagen_4.jpg

Verder is voorzien in een extra aansluiting van Breezicht op de Stadshagenallee en wordt het kruispunt Belvédèrelaan-Twistvlietpad aangepast. De verwachting is dat op deze locatie de overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid  aanzienlijk verbetert. Er is geld gereserveerd voor een kruising van de Kamperlijn voor autoverkeer, bij de Rozentunnel. Het maatregelenpakket is een uitwerking van eerder onderzoek, in samenspraak met de wijkbewoners, naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid van Stadshagen te verbeteren. Veiligheid was daarbij één van de aandachtspunten. Al eerder heeft de gemeente maatregelen genomen om de ontsluiting van Stadshagen te verbeteren, met name op de Werkerlaan, de Hasselterweg en de Havezathenallee.

Toegang

Naast de infrastructurele verbeteringen willen burgemeester en wethouders ook meer professionals gebruik laten maken – in spoedeisende situaties – van routes waar door middel van een slagboom of poller de toegang selectief is geregeld. Die maatregel geldt voor de hele stad en heeft voor Stadshagen gevolgen voor werkverkeer op de Matenbroekerallee/Nijenhuislaan, de Duiker, de Werkerlaan, de Twistvlietbrug en de Hasselterdijk. Bij spoedeisende urgentie kunnen dan voortaan ook huisartsen, verloskundigen en de dierenambulance gebruik maken van zo’n selectieve doorgang.

Parkeergarage

De gemeente heeft onderzocht of de verdere openstelling van (de doorgang via) de parkeergarage onder het winkelcentrum in het hart van Stadshagen mogelijk is als bijdrage aan de ontsluiting van de wijk. Uit gesprekken met de vertegenwoordigers van de Vereniging van Eigenaren blijkt dat ruimere openstelling onvoldoende draagvlak heeft. Wel is afgesproken dat bij een toekomstige uitbreiding van het winkelcentrum opnieuw gekeken wordt naar mogelijkheden de bereikbaarheid hier te verbeteren.

Planning

De verwachting is dat de aanpassingen bij Belvédèrelaan-Twistvlietpad deze zomer gerealiseerd kunnen worden. De andere maatregelen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. De snelheid is daarbij deels afhankelijk van het overleg met vertegenwoordigers uit de buurt zelf en deels op andere factoren. Zo hangt de verbinding van de Hasselterweg en de Belvédèrelaan samen met de plannen voor de Kamperlijn.

Op het eerstvolgende wijkplatform worden de maatregelen verder toegelicht. Op de website van de gemeente staat het volledige rapport ‘ Bereikbaarheid Stadshagen – voorstellen tot verbetering’: www.zwolle.nl

2 gedachten over “Stadshagen veiliger en beter bereikbaar”

  1. Er is geld gereserveerd voor een kruising van de Kamperlijn voor autoverkeer, bij de Rozentunnel.

    en

    Zo hangt de verbinding van de Hasselterweg en de Belvéd?relaan samen met de plannen voor de Kamperlijn.

    Reden: Het beleid in Nederland is dat het op dit moment verboden is om nieuwe spoorwegovergangen aan te leggen.
    Er zal dus of een tunnel moeten komen of wachten totdat besloten is dat het Kamperlijntje geen spoorlijn meer is (maar bijvoorbeeld trambaan).

Reacties zijn gesloten.