Herberg krijgt postadres voor daklozen

Foto van auteur

Daklozen kunnen binnenkort een uitkering aanvragen op het adres van opvanghuis De Herberg in Zwolle.

Het aanvragen van een uitkering is voor daklozen al jaren een probleem omdat zij vaak geen postadres kunnen opgeven. Een uitkering is een belangrijke voorwaarde om uit de vicieuze cirkel geen adres- geen uitkering- geen huis-geen werk- te raken, vindt Groen Links/De Groenen in Zwolle. De fractie is daarom erg blij met het onlangs genomen besluit van B&W dat De Herberg als postadres mag dienen.

Bron: RTV Oost

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

8 gedachten over “Herberg krijgt postadres voor daklozen”

 1. â???Op 18 oktober 2006 vergaderde de gecombineerde commissie Welzijn, Bestuur en Ruimte over het raadsvoorstel keuze definitieve locatie voor De Herberg. Tijdens de vergadering stelde raadslid Nusselder (GroenLinks/ De Groenen) een vraag over het postadres dat voor cli?«nten van De Herberg nodig is om een uitkering te kunnen ontvangen.

  Wethouder Dannenberg zegde toe zijn collega Knol te verzoeken zorg te dragen voor schriftelijke beantwoording van deze vraag, voorafgaand aan de raadsbehandeling op 30 oktober 2006.
  Na de definitieve besluitvorming door de raad op 30 oktober zal zo spoedig mogelijk nadien de volgende situatie gaan gelden:
  * Indien vast komt te staan dat een cli?«nt van De Herberg niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats, kan de cli?«nt met de toestemming van de gemeente voor het verkrijgen van een uitkering vervolgens kiezen uit 2 postadressen: Leger des Heils of RIBW. Deze instanties moeten instemmen met het gebruik van het postadres.â??

 2. Prima zaak. Want waarom zouden deze mensen minder rechten hebben dan elke Zwollenaar hier in de stad? Ook al heeft het lang geduurd – t?³ch een dikke pluim voor wethouder Eric Dannenberg. Hij doet gewoon – wat de Zwolse PvdA al jarenlang geregeld had moeten hebben.

 3. Hoeveel daklozen zullen die cirkel werkelijk doorbreken?

  Ik ben bang dat alleen de eerste stap gemaakt zal worden en dat het helaas blijft bij: wel adres – wel uitkering – geen huis – geen werk.

 4. Dit heeft ongetwijfeld een aanzuigende werking op daklozen uit andere steden waar dit minder goed geregeld is. Ik denk dat over 5 jaar de nieuwe opvang weer te klein is en men weer zal moeten uitbreiden.

 5. Danny, elke centrumgemeente (48 in den lande) heeft volgens rijksregeling de postadressen geregeld. Dus aanzuiging vanwege deze regeling rond De Herberg? De wet- en regelgeving hieromtrent wijzigt niet met deze erkenning, dus nee!

  Zwolsch Kwartier. Er zijn de afgelopen jaren al regelmatig mensen weer geheel danwel gedeeltelijk uit hun daklozendal gekomen. En met de nog steeds verbeterende zorg die de AWBZ daarbij mogelijk heeft gemaakt is dit alleen maar toegenomen! En dat dit begint bij een adres en een uitkering als basisregeling lijkt me vanzelfsprekend. Of wil jij het eens uitproberen om geen adres en geen uitkering te hebben?

Reacties zijn gesloten.