Beperking lastendruk voor vrijwilligers

Foto van auteur

Vrijwilligersorganisaties in Zwolle hoeven vanaf 2007 geen precariorechten meer te betalen voor kleinschalige activiteiten zonder winstoogmerk. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle op dinsdag 14 november besloten. Daarmee wordt de lastendruk voor vrijwilligers in de stad beperkt.

Zwolle wil organisaties stimuleren om maatschappelijke activiteiten te organiseren en te ontplooien. Uit recent onderzoek blijkt dat veel vrijwilligersorganisaties dan aanlopen tegen wet- en regelgeving. De opheffing van de precariobelasting voor specifieke activiteiten is een van de onderdelen van het project ‘Niet leuker, wel makkelijker’, waarmee geprobeerd wordt de regeldruk te verminderen.

Om vrijgesteld te worden van precariobelasting moet een activiteit:

·         een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente,

·         geen winstoogmerk hebben,

·         een kleinschalig karakter hebben.

De verwachting is dat het in totaal om 10.000 tot 15.000 euro aan vrijstellingen gaat. Na verloop van tijd wordt geëvalueerd of de vrijstelling het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Precario is een belasting voor voorwerpen die zich boven, op of in openbare gemeentegrond of -water bevinden, zoals luifels, terrassen, uitstallingen, steigers, reclame- en uithangborden, tentoonstellings-, circus- en feesttenten, brandstoftanks, wagens en tenten voor een kermis.