Wijkbudgetten: beslissende fase van start

Foto van auteur

Zwolle – De beslissende fase in het project Wijkbudgetten is van start gegaan. Alle ingezonden ideeën zijn getoetst en ingedeeld in drie categorieën: groot, klein of sociaal. Op 11 juni (Stadshagen) en 21 juni (Holtenbroek) zal bekend zijn welke ideeën winnen en door de idee-bedenkers zelf in uitvoering kunnen worden gebracht. Wethouder wijkgericht werken Gerrit Piek: “Het project Wijkbudgetten laat goed zien hoe betrokken wijkbewoners niet alleen meedenken maar ook actief mee willen doen met de verbetering van hun eigen woon- en leefomgeving.”

In de buurten Pad & Tuin en Schoonhorst in Stadshagen zijn in totaal 12 ideeën ingezonden. Een aantal daarvan bleek al op een andere manier in voorbereiding. Uiteindelijk voldeden drie ideeën aan de verkiezingscriteria. Verrassend genoeg bleken deze drie ideeën samen te passen in het totaal beschikbare budget. Verkiezingen zijn daarmee niet nodig. Maar er is wél iets te vieren: er zijn drie winnaars, die aan die aan de slag kunnen met de uitvoering van hun idee. Om het spannend te houden in de wijk blijft het nog even een verrassing wie dat zijn.

Finale

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Stadshagen worden de drie winnende ideeën bekend gemaakt. Wijkwethouder Kenkhuis zet de winnaars in het zonnetje, er is informatie over de winnende projecten en er zijn leuke kinderactiviteiten. Deze finale vindt plaats op woensdag 11 juni tussen 19.00 en 20.30 uur in het Cultuurhuis. Inwoners van Schoonhorst en Pad & Tuin ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Holtenbroek

In Holtenbroek zijn in totaal 39 ideeën ingediend. Na toetsing zijn er 14 verkiesbare ideeën over. Deze ideeën strijden om het beschikbare budget. Vanaf nu kunnen idee-bedenkers aan de slag met hun campagne, in de hoop stemmen te winnen tijdens de verkiezingen. De verkiesbare ideeën in Holtenbroek zijn ingedeeld in drie categorieën: grote projecten, kleine projecten en sociale projecten. Met de verkiezingen ontstaat in elke categorie een rangorde met één of meer winnaars. Het aantal winnaars wordt bepaald door de het beschikbare budget per categorie en de kosten van de ideeën met de meeste stemmen.

Ideeën

De volgende veertien ideeën dingen mee om het wijkbudget in Holtenbroek

Categorie grote projecten (> € 10.000, € 60.000 beschikbaar)

§         idee 1: Renovatie en nieuwbouw speeltuin de Regenboog

§         idee 2: Herinrichten schoolpleinen Carillon en Toonladder

§         idee 3: Opknappen sportveldje in de West-As

§         idee 4: Een voetcarillon in de muziekwijk Holtenbroek

§         idee 5: Een seniorenplein met voorzieningen

§         idee 6: Beschilderen viaduct Burgemeester Roelenweg

Categorie kleine projecten (< € 10.000, € 40.000 beschikbaar)

§         idee 7: Pret bij de flat

§         idee 8: Een mini-concert van Popoloco

§         idee 9: speelplek Louis Armstrong flat

§         idee 10: Geveltuinen

Categorie sociale projecten (€ 20.000 beschikbaar)

§         idee 11: Regieruimte in de Wanningflat

§         idee 12: Samen aan tafel

§         idee 13: Taalcursussen voor ouderen in de moskee aan de Schubertstraat

§         idee 13: Kinderplatform

Een toelichting op de ideeën vindt u in de bijlage

Stembiljetten

Binnenkort worden in Holtenbroek de stembiljetten voor de verkiezingen verspreid. Elk huishouden ontvangt twee stembiljetten met elk drie (voor iedere categorie één) stemkaarten. De stembiljetten worden alleen huis-aan-huis verspreid en zijn daarna niet op een andere manier verkrijgbaar. Op de stembiljetten staat algemene informatie over de verkiezingen en korte informatie over de te verkiezen ideeën.

Verkiezingsavond

Op 21 juni tijdens het Wijkfeest Holtenbroek 50 jaar  presenteren de meeste idee-indieners ieder op hun eigen wijze tussen 10.00 en 17.00 uur hun plannen. Bij een stand van de gemeente Zwolle kan iedereen tot uiterlijk 17.00 uur zijn stem uitbrengen. Daarna wordt de stembus gesloten en worden de stemmen geteld. ´s Avonds om 19.00 uur maakt wijkwethouder Gerrit Piek op het grote podium achter het wijkcentrum de winnende ideeën bekend. Iedereen in Holtenbroek is van harte welkom om zijn stemmen dan uit te brengen. Voor wijkbewoners die op 21 juni verhinderd zijn zullen vanaf 16 tot en met 20 juni in de centrale hal van het wijkcentrum speciale stembussen staan.

Bijlage:

Project Wijkbudgetten Holtenbroek

Overzicht verkiesbare ideeën naar categorie, met korte toelichting per project.

Categorie: grote projecten (groter dan € 10.000,00)

1.       Renovatie en nieuwbouw speeltuin de Regenboog
idee van W.J. H. van de Worp

Enige tijd geleden zijn de toestellen in speeltuin de Regenboog afgekeurd. Sindsdien kan er tot teleurstelling van velen niet meer gespeeld worden. Maar als het aan ons ligt kom er een compleet nieuwe speeltuin! In samenspraak met kinderen uit de wijk zijn plannen gemaakt voor renovatie en nieuwbouw van de speeltuin in de groene West As (tegenover het Wijkcentrum).

In de nieuwe plannen is de speeltuin straks ´s middags geopend, en biedt dan veel speelplezier voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Zelfs voor de wat oudere kinderen, tot 15 jaar, valt er genoeg te spelen. Voorbeelden van nieuwe toestellen zijn een grote rolton, een rolstoelwip voor mindervalide kinderen, diverse spelpanelen, een kabelbaan, een evenwichtsmat, een ooievaarsnestschommel, een driezits-schommel met veiligheidszitjes voor de kleintjes, praatpalen en een van 7,5 meter hoge speeltoren.

2.       Herinrichten schoolpleinen carillon en toonladder
idee van Lilian Opdam en andere ouders van kinderen die naar school gaan op Carillon I, II en de Toonladder

Wij willen graag dat de scholen van onze kinderen Carillon I, II en de Toonladder voor én na schooltijd gezellige ontmoetingsplekken worden voor jong en oud! Iedereen moet hier naar hartelust kunnen sporten, spelen en elkaar ontmoeten. Hiervoor hebben wij géén geld. Met uw steun wordt uw ontmoetingsplek gerealiseerd! Stem op ons!

 

3.       Opknappen sportveldje in de west-as
idee van Jesse Betaze

In de West-As (de groene strook tussen de Bachlaan, Beethovenlaan, Händellaan en Klooienberglaan) is een sportveldje, dat er nu slecht bij ligt. Wij jongeren uit Holtenbroek willen dit veldje graag opknappen en hebben daar ook al ideeën voor. Zo willen we graag hogere en betere hekken, ballenvangers, een betere mat voor de goals en ook goede belijning. Uw stem voor dit idee stellen we erg op prijs.

4.       Voetcarillon
idee van mw. J.R.C. Uytenbogaardt

U loopt op straat en plotseling maken de tegels onder UW voeten muziek! Een wonder? Nee, U loopt over het voetcarillon, negen stoeptegels waar muziek in/onder zit. Holtenbroek is dé muziekwijk van Zwolle. Veel straten zijn genoemd naar componisten en muzikanten van vroeger en van nu. Ook scholen hebben muzieknamen. Door de mensen uit allerlei verschillende culturen in de wijk wordt ook veel en gratis muziek gemaakt.

Met het voetcarillon kan jong en oud, die in de wijk onderweg is, even een vrolijke stap maken; even, ´terloops´ wat muziek laten klinken. Het kost geen moeite, een voetstap is voldoende. Het carillon van de Peperbus zal jaloers worden op Holtenbroek. Ik zoek nog een geschikte plek voor het voetcarillon. Suggesties zijn welkom.

5.       Seniorenplein Holtenbroek
idee van fam. Van Born

Ons idee is het realiseren van een gezellig ontmoetingsplein met voorzieningen in de (overdekte) openbare ruimte van het Woonzorgcentrum  Fermate. Het plein is niet alleen bedoeld voor de bewoners van Fermate, maar ook voor de senioren uit de wijk Holtenbroek. We willen een gezellig terras maken waar de mensen elkaar onder het genot van een kopje koffie kunnen ontmoeten . Daarnaast willen we een internet- en computercafé realiseren voor cursussen en workshops voor senioren.

6.       Aanbrengen schildering viaduct burgemeester Roelenweg
idee van C. Grootenhuis

Wie kent het niet; het viaduct onder de A28 aan de Roelenweg, de toegangspoort van Holtenbroek.

Nu er zoveel nieuwbouw en opbouw plaatsvindt in onze mooie wijk, is het de grote vraag; “wanneer maken we hier iets moois van voor Holtenbroek en de forensen van Zwolle?”

Hopelijk zijn er veel Holtenbroekers te vinden, die ook van mening zijn dat deze toegangspoort tot Holtenbroek een grondige opknapbeurt verdient.

Er zijn al plannen voor de schoonmaak van het viaduct. Het zou echter maar wát mooi zijn als de  kunstenaars van Stichting Roerend Verschijnsel (SRV) hun idee voor dit viaduct daadwerkelijk kunnen verwezenlijken: het aanbrengen van de door hun reeds ontworpen schildering (met een afbeelding van de oude IJsselbrug en de treinen).

Het aanbrengen van deze schildering brengt een kostenplaatje met zich mee van rond de € 15.000. Wijkbudgetten biedt ons daarvoor een kans. Het viaduct is genomineerd, maar zal nog moeten wedijveren met andere projecten. Er moeten dus voldoende stemmen te vinden zijn.  Die kans om te stemmen krijgen wij op  ons wijkfeest, zaterdag 21 juni.

Categorie: kleine projecten (tot € 10.000)

7.       Pret bij de flat
idee van Ricardo Pannenkoek

In de Palestrinalaan is weinig speelgelegenheid voor de kinderen. Het trapveldje naast de Elvis Presley-flat is beroofd van zijn doelen en het aanbod van speeltoestellen is mager.

Het veld bij het kunstwerk leent zich uitstekend voor een speel- en ontmoetingsplaats. Een voetbalveld met ballenvangers en doelen. Bij het kunstwerk is voldoende plaats voor een aantal speeltoestellen. Door ook voldoende bankjes te plaatsen moet de plek uitgroeien tot een levendige speelplaats en een ontmoetingsplaats voor de ouders.

8.       Miniconcert van Popoloco
idee van E.A. Senchi

Het organiseren van een mini-concert voor kinderen uit de wijk (van 8 tot 15 jaar). Er wordt nog gezocht naar een goede plek, centraal in de wijk. Dat kan zowel binnen als buiten zijn. Het gaat om muziek, die de mensen –groot en klein – vrolijk maakt. Het concert wordt gegeven door één muzikant, die begeleid wordt door een aantal danseressen en twee theatermakers. Popoloco nodigt ook jonge muzikanten uit de wijk uit om mee te doen aan het concert.

9.       Speelplek Louis Armstrongflat
idee van S. van den Bosch en M. Schotkamp

Bij de Louis Armstrongflat is geen goede speelplek voor kinderen en daar zien wij graag verandering in komen. Het gaat om de flat aan de Palestrinalaan, gelegen ter hoogte van de Lassuslaan. Voor de speelplek denken wij vooral aan toestellen voor jonge kinderen en als dat kan een klein trapveldje voor oudere kinderen.  Daarnaast willen wij ook bankjes en een hek laten plaatsen, zodat de ouders goed zicht hebben op de kinderen, de plek veilig is en jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De nieuwe speelvoorziening is hard nodig, omdat de kinderen die in de flat wonen in de nabije omgeving geen veilige speelplek hebben om naar toe te gaan. Bovendien helpt een speel- en ontmoetingsplek mee om de Palestrinalaan leefbaarder te maken. Wilt u ons idee steunen met uw stem.

10.   Geveltuinen
idee van mw. J.R.C. Uytenbogaardt

Holtenbroek wordt steeds mooier. Mooie huizen, een mooi winkelcentrum. En wie geniet er nou niet van de mooie bomen en de fleurige tuinen. Maar lang niet iedereen heeft een eigen voortuin. En op sommige plekken in de straat of bij de flats is bijna geen ruimte voor bloemen en planten. Daar is het meer grijs dan groen. In sommige steden, ook in Zwolle,  zie je dan hoe mensen dan een paar tegels voor het huis weghalen en plantjes poten tegen de gevel. Of een hele serie potten vullen met struikjes en welig bloeiende planten. Het zijn echte geveltuinen.

Met het project geveltuinen wil ik stimuleren dat Holtenbroek in korte tijd de groenste en bloeiendste wijk in Zwolle wordt. Voor de flats wil ik in overleg met de betrokken instanties komen tot een plan voor aanplant tegen de flats. Verder zal ik door stukjes in de wijkkrant en via andere media ook proberen anderen in wijk aan te zetten tot de aanleg van een geveltuin. 

Categorie: ´sociale´ projecten

11.   Regieruimte in de Wanningflat
idee van dhr. J. v.d. Vegte

Wij zijn de etageregisseurs (11) van de Wanningflat. Wij signaleren, coördineren en faciliteren (in samenwerking met Openbaar Belang, gemeente en andere partners in de wijk) de uitvoering van het actieplan 2008 – 2009. De komende twee jaar worden er allerlei activiteiten, diensten en voorzieningen opgezet in het kader van onze toekomstige 55+ flat.

Voor het organiseren en het uitvoeren van deze activiteiten, diensten en voorzieningen heeft woningcorporatie Openbaar Belang een flat ter beschikking gesteld als regieruimte. Hier kunnen wij en medebewoners gebruik van maken om te overleggen, activiteiten te ontwikkelen, de nieuwsbrief te maken, de website bij te houden enz.

Tevens zal de flat als een soort 1-loket service gaan functioneren waar alle bewoners met hun vragen, wensen en ideeën terecht kunnen. Ook vraag en aanbod rondom burenhulp zal hier plaats vinden.

Geld dat we eventueel winnen met de Wijkbudgetten zal worden gebruikt voor de inrichting van de  flat, een goede computer, enz.

12.   Samen aan tafel
idee van Carina Peek

‘Samen aan tafel’ is bedoeld voor mensen in de wijk Holtenbroek. Door samen te eten ontmoeten mensen elkaar die elkaar anders hoogstwaarschijnlijk niet zouden ontmoeten. Daarnaast is het een uitwisseling van cultuur en het organiseren van een gezellige activiteit.

Het idee is om met een vaste groep van zes mensen zes maal per jaar gezamenlijk aan tafel te gaan. Dit houdt in dat alle leden van de groep 1 maal per jaar gastheer en kok is. Elke keer is dus iemand anders verantwoordelijk voor het bereiden van het eten wat bij hem of haar thuis gegeten wordt. Op deze manier kom je echt achter de voordeur, maak je nog meer kennis met elkaar.

De groepssamenstelling moet bovenal divers zijn; qua leeftijd, achtergrond, financiële situatie en leefsituatie. Door deze menging ontstaat meer uitwisseling en daardoor mogelijk meer interesse in en inzicht voor elkaars situatie.

13.    Taalcursussen voor ouderen in moskee aan Schubertstraat
idee van K. Diani en R. Mazouz

In het gebouw van de moskee aan de Schubertstraat willen wij taalcursussen op gaan zetten primair voor allochtone ouderen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Door de ouderen deel te laten nemen aan een lesprogramma verwachten we het etnisch isolement van de mensen tegen te gaan en te bevorderen dat men deelneemt aan activiteiten in de wijk. De informatie hierover zal de mensen immers beter bereiken. Ook zal het contact met de kinderen en de communicatie met bijvoorbeeld de scholen en andere instellingen verbeteren. Een ander voordeel dat we zien is het verruimen van het gebruik van de moskee. Door de cursussen in eerste instantie aan te bieden in de moskee, is de drempel voor veel allochtone ouderen lager. Er ligt nog een voorstel om in een nabij gelegen gebouw (bijna grenzend aan de moskee!) waar ook onderwezen wordt een ruimte beschikbaar te krijgen speciaal voor ons voorstaand idee.

14.   Kinderplatform
idee van Marjan de Groot

“Wij willen dat kinderen meer te zeggen hebben. Met het kinderplatform krijgen kinderen meer te zeggen in deze wijk. Wij willen hiervoor graag geld vanuit het extra Wijkbudget.”  Dit is de uitspraak van de kinderen van groep 8 van OBS de Toonladder. De ouders van de Bewegende School (Carillon I en II en de Toonladder) steunen deze kinderen hierbij! Doet u ook mee????         

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)