Jeugdcriminaliteit in Zwolle neemt af maar verhardt wel

Foto van auteur

Foto: Pim Haarsma

Zwolle – Er is zowel een afname van de overlast door jongeren als van de criminaliteit onder jongeren in Zwolle. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Beke in opdracht van de gemeente naar jeugdproblematiek in Zwolle.

Met de resultaten en aanbevelingen kan de gemeente samen met partners zoals het Sociaal Wijkteam, jeugdhulp, Travers Welzijn en de politie gerichte actie ondernemen. De aanleiding voor het onderzoek is een aantal druggerelateerde geweldsincidenten waarbij jongeren betrokken waren. Er is door de onderzoekers gekeken naar de aard en omvang van de jeugdproblematiek en of de huidige maatregelen ter preventie en bestrijding voldoende zijn.

Uit het rapport blijkt dat de minder zichtbare problemen (psychische en sociale problematiek) bij sommige jongeren zijn toegenomen. De meer zichtbare problematiek, zoals overlast en criminaliteit, is zelfs flink afgenomen. In de jaren 2010 – 2019 nam het aantal verdachten van strafbare feiten in de leeftijd tot 25 jaar af met ruim 30 procent.

De onderzoekers constateren wel dat de jeugdcriminaliteit verhardt: jongeren zijn vaker betrokken bij geweld, drugscriminaliteit of illegaal wapenbezit. Als belangrijke risicofactoren worden onder meer complexe echtscheidingen, vroegtijdig schoolverlaten en trauma’s in gezinnen met een vluchtelingenachtergrond genoemd.

“Met de meeste jongeren in Zwolle gaat het goed, zeker nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald en het sociale leven weer geleefd kan worden. Het is goed om te zien dat de cijfers dalen, wel zorgelijk dat de criminaliteit verhardt,” aldus burgemeester Peter Snijders. “We herkennen de geschetste factoren en werken met onze partners aan een aanpak waar preventie en repressie hand in hand gaan. Waar de bevoegdheden van de gemeente dat toelaten, zullen we deze aanpak verstevigen, mede op basis van de aanbevelingen.”

De onderzoekers doen aanbevelingen die betrekking hebben op samenwerken, kennisdelen en op het gemeentelijke beleid. Dit gaat de gemeente vertalen in een plan van aanpak, in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk en de politie.

Een aantal aanbevelingen wordt nu al uitgevoerd. Zo wordt in de huidige aanpak bekeken hoe voorkomen kan worden dat criminele jongeren als rolmodel en voorbeeld worden gezien door andere jongeren. Bij de aanpak van jeugdproblematiek wordt ook gekeken naar mogelijke problemen in het gezin, juist omdat dit als een van de oorzaken van jeugdproblematiek wordt gezien. Ook worden de bevindingen uit het rapport meegenomen in de wijkopgaven.