Honderden extra plaatsen kinderopvang in Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – Onder meer in Stadshagen zijn het afgelopen half jaar extra kinderopvangplaatsen gekomen. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van de gemeente over de kinderopvang in Zwolle. Van januari tot en met juni zijn er zeven kinderdagverblijven bijgekomen en zeven buitenschoolse opvangvoorzieningen. De gemeente probeert door bemiddeling en het bevorderen van samenwerking een tekort in de kinderopvang in Zwolle te voorkomen.

De veertien nieuwe voorzieningen kunnen in totaal 331 kinderen opvangen. Ze zijn verspreid over de stad. De inventarisatie naar de lokale kinderopvang is een vervolg op een onderzoek van de gemeente naar de Zwolse kinderopvang dat eind vorig jaar verscheen. In samenspraak met de gemeenteraad is dit voorjaar besloten regelmatig te peilen hoe het ervoor staat met de opvang van kinderen in Zwolle. Volgend jaar wordt opnieuw gekeken hoe het ervoor staat met de kinderopvang in de stad. De gemeente heeft sinds enkele jaren zelf geen directe rol meer in het organiseren van kinderopvang. Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang (2005) is kinderopvang een commerciële aangelegenheid geworden. De gemeente is verantwoordelijk op toezicht en handhaving op de kwaliteit van de lokale kinderopvang.

Zwolle neemt overigens wel een actieve rol in het stimuleren van extra kinderopvang in de stad. De gemeente probeert partijen als scholen, woningbouwverenigingen en kinderopvanginstellingen aan tafel te krijgen om opvang op maat te organiseren. Bijvoorbeeld in Stadshagen heeft dat geleid tot een aantal initiatieven die op afzienbare termijn tot nieuwe opvangmogelijkheden leiden.