Zorgen over kooldioxidegehalte in klaslokalen

Foto van auteur

De Swollwacht fractie maakt zich grote zorgen over de leerlingen in Zwolle, welke zich mogelijk bevinden c.q. moeten leren – in leslokalen van scholen met een veel te hoog kooldioxidegehalte. Uit diverse landelijke onderzoeken is gebleken dat schoollokalen kampen met te weinig zuurstof en met vaak een te hoog kooldioxidegehalte.

“Ook blijkt uit deze onderzoeken, dat in schoollokalen vaak drie tot vier keer te veel CO 2 in de lucht zit. Uit onderzoek van TNO blijkt dat kinderen taal- en rekentoetsen minder goed maken als er te veel kooldioxide in de lucht zit. Daarnaast blijkt ook uit onderzoek van verschillende GGD´en, dat de kwaliteit van het binnenmilieu van schoolgebouwen vaak slecht is”, zegt de fractie. Dit kan volgens de GGD naast een nadelig effect op de leerprestaties van leerlingen ook schadelijke effecten hebben op de gezondheid, met als gevolg een hoger verzuim door ziekte. “Zoals u wellicht weet wordt de kwaliteit van het binnenmilieu bepaald door het aantal personen dat aanwezig is, de grootte van de ruimte en de mate van ventilatie. Vanuit het verleden is gebleken dat leslokalen vanuit financiële overwegingen c.q. beperkingen niet duurzaam zijn gebouwd,  te klein zijn en niet beschikken over de noodzakelijke ventilatiesystemen.” Swollwacht stelt hierover een aantal vragen aan het college in Zwolle.

Bovengenoemde is dan ook voor Swollwacht een reden te onderzoeken, hoe het is gesteld met de Zwolse leslokalen. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat Swollwacht het onverantwoord vindt – vanwege de gezondheid van de kinderen en de kwaliteit van de leerprestaties – dat onze leerlingen zich moeten bevinden in leslokalen met te weinig zuurstof en een te hoog kooldioxidegehalte.

Swollwacht is dan ook van mening, mocht na onderzoek blijken dat scholen niet voldoen aan een goede ventilatie, dat de betreffende lokalen zo spoedig mogelijk moeten worden voorzien van de noodzakelijke ventilatiesystemen.

Swollwacht heeft naar aanleiding van bovengenoemde de volgende vragen:

 1. Bent u reeds op de hoogte m.b.t. bovengenoemde onderzoeken van TNO en GGD over een te hoog kooldioxidegehalte in leslokalen?
 2. Kunt u aangeven in hoeverre dit probleem ook in Zwolle aan de orde is en bij welke schollen dit probleem zich voordoet?
 3. Zo nee, bent u bereid om spoedig te onderzoeken bij welke scholen sprake is van een te hoog kooldioxidegehalte in de leslokalen?
 4. Kunt u aangeven wanneer dit onderzoek is afgerond en de ons hierover informeert?
 5. Bent u bereid, om de leslokalen welke kampen met een te hoog kooldioxidegehalte te voorzien van een ventilatiesysteem?
 6. Zo ja, wilt u hierbij tevens een inschatting maken, welke financiële middelen benodigd zijn, om deze leslokalen te voorzien van een ventilatiesysteem?
 7. Is het juist dat leerlingen in lokalen met een te hoog kooldioxidegehalte minder presteren en kampen met een hoger ziekteverzuim?
 8. Zo ja, waaruit blijkt dit en kunt u ons aangeven – in cijfers – hoe dit onderling is gesteld tussen de Zwolse scholen qua ziekteverzuim?
 9. Wordt er nu met het bouwen van nieuwe scholen qua duurzaamheid rekening gehouden met bovengenoemde problematiek?
 10. In hoeverre en hoe vaak controleert de gemeente of de Zwolse leslokalen voldoen aan wettelijk gestelde eisen?

 

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

2 gedachten over “Zorgen over kooldioxidegehalte in klaslokalen”

 1. Machtig mooi allemaal…
  Geld voor fatsoenlijke huisvesting is er niet; ik heb het gezien bij de nieuwbouw van ons schoolgebouw.
  Wat gebeurt er?
  1) De architect maakt mooie plannen
  2) Dat is natuurlijk te duur, daarover moet door wat heren in de gemeente ‘gepraat’ worden
  3) dus moet er gesneden worden. Het gebouw wordt kleiner, allerhande dingen die comfort moeten geven worden geschrapt e.d.
  4) Eenmaal het gebouw gestript tot minimale afmetingen en zo min mogelijk luxe worden er vragen gesteld in de gemeente.

  Kortom: zeker 2x wordt er in de gemeente gesproken (geneuzeld, vragen gesteld e.d.) door mensen die ook betaald worden uit de gemeentepot. Datzelfde geld had ook in de gebouwen gestoken kunnen worden. Helaas lijkt de langetermijnvisie vaak te ontbreken met dit als gevolg. Goed, voor oude gebouwen geldt dat wellicht minder omdat er toendertijd nog andere eisen golden maar ook nu zie je het gebeuren. Bij ons hebben we (denk ik) het ventilatieprobleem niet maar w?©l de grootte was vanaf het begin al een probleem.

 2. Ik moet er niet aan denken om door de vroegere verkeerde bezuinigingen van de gemeente in een ruimte te moeten zitten waar continu een ventilatiesysteem aan het geluid produceren is… Ik denk dat het ziekteverzuim dan niet lager wordt, maar anders: meer afmeldingen vanwege hoofdpijn… Het lijkt me dat we wat vaker de ramen open doen en meer geld krijgen voor kleinere klassen. Dat lijkt mij heel wat zinniger dan vragen stellen of men op de hoogte is van een bepaald fenomeen zoals hier gedaan wordt…
  Wat mij zowiezo verbaasd: heeft Swolwacht het onderzoek binnen diverse scholen afgelopen jaren niet gevolgd over de diverse ventilatiesystemen? Daaruit is bij ons op school in elk geval nog geen positief resultaat gekomen. Ik meen zelfs dat dat ventilatiesysteem (dat verkocht werd als zijnde de uitvinding voor luchtzuivering) bij ons op school alweer verwijderd is. Zie nu steeds twee gaten in een houten schot waar vroeger een raam heeft gezeten. De buizen die nog door de school lopen zijn nu de enige herinnering in het gebouw dat er wat ‘aan gedaan’ is…

Reacties zijn gesloten.